Beroep keteloperator

Keteloperators bedienen machines die kauwgombasis met suiker of zoetstof mengen. Zij volgen procedures om de kauwgombasis in containers te doen en deze vervolgens in mengers te laten stromen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemische aspecten van suiker

  Chemische aspecten en samenstelling van suiker om recepten te wijzigen en klanten genotservaringen te bieden.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

Vaardigheden

 • Gomstroom volgen

  De gomstroom volgen van de menger naar de machinetrechter.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Levering van grondstoffen beheren

  De inontvangstneming van grondstoffen beheren. Grondstoffen van de leveranciers ontvangen. Controleren op kwaliteit en nauwkeurigheid en ze in het magazijn plaatsen. Ervoor zorgen dat de grondstoffen naar behoren worden bewaard tot ze door de productiedienst worden gevraagd.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Ketels met open vuur bedienen

  Openvuurketels, ketels met stoommantel, batchkokers of continue snelkookpannen bedienen om gom, snoep en andere zoetwaren te bereiden in overeenstemming met de formule.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

Optionele kennis en vaardigheden

automatische procesbesturing toepassen mondelinge instructies volgen schoonmaaktaken uitvoeren onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces schriftelijke instructies volgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

Source: Sisyphus ODB