Beroep medewerker diervoeding

Medewerkers diervoeding bedienen verschillende machines voor de bewerking diervoeder in industriële installaties, zoals mengmachines, vulmachines en laadmachines.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Besmettingsrisico’s bij kant-en-klare diervoeders

  Risico’s van besmetting en bederf met betrekking tot diervoeders. Preventie en reactie.

 • Kant-en-klare diervoeders

  Samenstelling, voedingsspecificaties en formules van diervoeders. Levensmiddelenadditieven, energiewaarden, voedingsbehoeften en aanvullende behoeften, afhankelijk van de verschillende soorten. De voedervoorschriften overeenkomstig de geldende wetgeving.

Vaardigheden

 • Apparatuur voor bereide diervoeders bedienen

  Apparatuur en materiaal voor de productie van bereide diervoeders gebruiken. Onderhoud uitvoeren op de machines en zorgen voor een stabiele productie en productiviteit.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen

  Toezicht houden op de levering van binnenkomende materialen en een gedetailleerde procedure volgen om hun kenmerken dienovereenkomstig te evalueren en te beoordelen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • Afval van bereide diervoeders afvoeren

  Afvoeren van bereid diervoederafval en daarbij streven naar een minimale milieubelasting van de voersamenstelling. Opvolgen van de relevante wetgeving.

 • Zakken vullen

  Zakken vullen met materiaal afkomstig van een zakhoudermachine.

 • Ontvangst van grondstoffen voor diervoeders beheren

  Zorgen voor de aankoop en ontvangst van grondstoffen, planning en uitvoering van de productie, alsmede het laden en verzenden van diervoeders.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Sterke geuren verdragen

  Een sterke geur tolereren afkomstig van waren die tijdens de productie worden verwerkt.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen

  Ervoor zorgen dat de meest efficiënte productietechnieken worden aangepast om de voedselverwerkingstaken met zo min mogelijk tijd, moeite en kosten te kunnen uitvoeren.

 • Silosystemen inspecteren

  Inspecties van de silosystemen om eventuele schadelijke emissies bij het gebruik ervan tot een minimum te beperken.

 • Heftrucks bedienen

  Een heftruck bedienen, dit is een voertuig dat vooraan is uitgerust met een inrichting voor het hijsen of heffen en het vervoeren van zware ladingen.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Geuren van diervoederproductie onder controle houden

  De geuren onder controle houden die ontstaan tijdens slijpen, verwarmen en koelen, de verwijdering van vloeibaar afval en andere emissies. Daartoe kan gebruik gemaakt worden van een thermische naverbrander.

Optionele kennis en vaardigheden

installaties voor voedselproductie inrichten in een voedselverwerkend team werken voedingsmiddelen etiketteren hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking voedingsmiddelenwetgeving zware gewichten tillen kwaliteit van producten op een productielijn controleren ph-waarde meten zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne extrusietechnieken toepassen monsters etiketteren

Source: Sisyphus ODB