Beroep blenderoperator

Blenderoperators produceren niet-alcoholhoudend, gearomatiseerd water door een scala aan ingrediënten aan water toe te voegen. Zij verwerken en dienen ingrediënten toe zoals suiker, vruchtensappen, groentesappen, stroop op basis van fruit of kruiden, natuurlijke aroma’s, synthetische levensmiddelenadditieven zoals kunstmatige zoetstoffen, kleuren, conserveringsmiddelen, zuurteregelaars, vitaminen, mineralen en koolstofdioxide. Hoeveel zij toedienen hangt af van het product.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Pasteurisatieprocessen uitvoeren

  Procedures voor het pasteuriseren van levensmiddelen en dranken volgen en toepassen. De eigenschappen van de te pasteuriseren producten erkennen en de procedures dienovereenkomstig aanpassen.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Omgaan met chemicaliën voor schoonmaak

  De geschikte hoeveelheden en soorten reinigingsproducten (CIP) beheren die nodig zijn voor de productie van levensmiddelen en dranken.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Sap persen

  Sap persen uit fruit of groenten, hetzij handmatig, hetzij met behulp van apparatuur.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Groenten en fruit verwerken

  Groenten en fruit verwerken door middel van alle soorten methoden en technieken die worden gebruikt om levensmiddelen met behulp van groenten en fruit als grondstof voor te bereiden.

Optionele kennis en vaardigheden

wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne niveaus van koolzuurtoevoeging beheren hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking monsters etiketteren installaties voor voedselproductie inrichten

Source: Sisyphus ODB