Beroep distilleerderijmolenaar

Distilleerderijmolenaars bedienen distilleerderijen om hele granen te reinigen en malen voor gebruik bij de productie van gedistilleerde dranken. Ze bedienen reinigingsmachines om onzuiverheden uit de granen te verwijderen, waarna de granen worden gemalen en gewogen. Zij voeren dagelijks onderhoud uit aan pompen, luchttransportgoten en machines.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maalapparaten

  Maalmolens en maalderijen en hun werking in theorie en praktijk.

 • Processen voor het malen van granen voor dranken

  Het malen, met geavanceerde en conventionele vormen van nat en droog malen. De maalmethoden van granen voor dranken waarborgen een goede conservering van het kaf en een optimale maling van het endosperm, wat tal van voordelen biedt voor het brouwproces en de eindproducten.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

 • Pureerproces

  Het pureerproces beheren en inzicht hebben in de invloed ervan op de kwaliteit en het karakter van het wort van de gefermenteerde einddrank.

 • Klaringsproces

  Proces waarbij het beslag wordt gescheiden in heldere, vloeibare wort en graanrestanten. Klaren omvat meestal drie stappen: maischen, recirculatie en uitwassen.

 • Maalhandelingen

  Gegevens over maalprocessen met betrekking tot maalgrootte, de korrelgrootteverdeling en warmteontwikkeling. Maalprocessen voor verschillende graanproducten en granen.

Vaardigheden

 • Proeven op alcoholmengsels uitvoeren

  Temperatuur (met bijv. thermometer) en de relatieve dichtheid (met bijv. alcoholbestendige hydrometer) meten en gegevens vergelijken met tabellen van standaardhandboeken om het bewijs van het mengsel te kunnen vaststellen.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Fermentatietanks steriliseren

  Werkplaatsen en apparatuur steriliseren met behulp van slangen, schrapers, borstels of chemische oplossingen.

 • Pneumatische transportbanden bedienen

  Gebruiken van luchtbanden om producten of mengsels van containers naar opslagtanks over te brengen.

 • Maatregelen tegen ontvlambaarheid nemen

  Maatregelen nemen tegen ontvlambaarheid. Drank die voor 40% uit ABV bestaat, zal bij verhitting tot ongeveer 26 °C en bij toepassing van een ontstekingsbron in brand vliegen. Het vlampunt van zuivere alcohol is 16,6 °C.

 • Containers voor het distilleren van dranken voorbereiden

  Recipiënten of vaten voor de distillatie van dranken voorbereiden. Apparatuur voorbereiden voor het zuiveren en verwijderen van de verdunningscomponenten, zoals water, voorbereiden om het aandeel van het alcoholgehalte te verhogen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Dranken mengen

  Dranken mengen voor het creëren van nieuwe drankproducten die aantrekkelijk zijn voor de markt, interessant voor ondernemingen en innovatief op de markt.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Maalapparaten bedienen

  Gebruiken van een maalapparaat dat granen maalt, zoals cacaobonen of koffiebonen om poeders of pasta's met verschillende consistenties en korrelgroottes te verkrijgen.

 • Distilleerapparatuur bedienen

  De verschillende delen van destillatieapparatuur bedienen, zoals de pot, de destillatiekolom, de lyne-arm, de condensor, het destillaat en de rijpingsvaten.

 • Alcoholische dranken in vaten rijpen

  Adequate procedures volgen om bepaalde alcoholische dranken (bv. wijn, gedistilleerde dranken en vermout) in vaten te plaatsen en ze gedurende de vereiste periode te laten rijpen. Technieken gebruiken om ze bijzondere eigenschappen te geven.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Graan inspecteren op insecten

  Inspecteren van ladingen onbewerkt graan om schadelijke insecten, zoals graankevers, op te sporen.

 • Graanreinigingsmachines bedienen

  Een automatische reinigingsmachine opstarten die blaast en vreemde deeltjes, zoals vuil, twijgen, en ook stenen uit volkoren zift transporteert schoon graan naar opslagtank voor verdere verwerking.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Gemalen voedingsmiddelen volgen

  Gemalen voedingsmiddelen controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de productievoorschriften en kwaliteitsnormen.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

Optionele kennis en vaardigheden

beschikken over computervaardigheden productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren geschikte grondstoffen voor specifieke gedistilleerde dranken betrouwbaar handelen kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren omgaan met managers voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie omgaan met collega’s monsters etiketteren

Source: Sisyphus ODB