Beroep operator pastamaker

Operators pastamakers vervaardigen droge deegwaren. Zij halen grondstoffen uit opslagsilo’s en systemen voor de levering van ingrediënten. Deze operators mengen, persen, en extruderen om de pasta voldoende droog te maken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Processen voor de dehydatie van voedsel

  De processen waarbij groenten en fruit worden gedroogd, bijv. drogen in de zon, in een binnenomgeving, en industriële toepassingen voor het drogen van voedsel. Het droogproces omdat de selectie van de groenten en het fruit volgens grootte, het wassen van het fruit, het indelen naar product, de opslag en het mengen met ingrediënten om tot een eindproduct te komen.

Vaardigheden

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Persen, drogers en regelsystemen bedienen

  Persen, drogers en regelsystemen bedienen en daarbij een maximale werking van de droger garanderen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Productieomschakelingen realiseren

  Plannen van en letten op omschakelingen en aanverwante activiteiten om de vereiste productieplanning met succes uit te voeren.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Droogproces aanpassen aan goederen

  De machine-instellingen bijstellen om droogprocessen, droogtijden en speciale behandelingen aan te passen aan de eisen van de te drogen goederen.

 • Weegapparatuur gebruiken

  Werken met een weegschaal voor het meten van onbewerkte producten, halffabrikaten en eindproducten.

 • Werking van reinigingsmachines controleren

  De werking van reinigingsmachines controleren; machines uitzetten of direct leidinggevenden op de hoogte stellen mochten incidenten of storingen zich voordoen.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Kneden van voedingsmiddelen uitvoeren

  Het uitvoeren van allerlei kneedbewerkingen van grondstoffen, halffabrikaten en levensmiddelen.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Mengen van voedselproducten uitvoeren

  Alle soorten mengbewerkingen van grondstoffen, halfafgewerkte producten en levensmiddelen uitvoeren.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Onbewerkt voedsel opslaan

  Onbewerkt voedsel en andere voedselvoorzieningen in reserve houden, met in achtneming van procedures voor voorraadbeheer.

 • Voedselverwerkende handelingen nauwkeurig meten

  Uitvoeren van nauwkeurig gemeten opdrachten met geschikt gereedschap en apparatuur bij de productie van voedsel en dranken.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Pasta klaarmaken

  Pasta klaarmaken met de juiste ingrediënten en de juiste apparatuur om te beantwoorden aan het recept, de smaak, de vorm en het uitzicht volgens de voorschriften en voorkeuren van de klant.

 • Koeling van voedingsmiddelen in de toeleveringsketen waarborgen

  Verschillende procedures toepassen om de temperatuur van levensmiddelen en producten in elk stadium van de productie- en toeleveringsketen in stand te houden.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Temperatuur bij de verwerking van meelproducten volgen

  De temperatuur tijdens de verschillende fasen van de verwerking van meelproducten volgen, met name tijdens het gisten, rijzen en bakken. De specificaties of recepten volgen.

 • Ingrediënten voor voedselproductie toevoegen

  Toe te voegen ingrediënten en de vereiste hoeveelheden volgens het recept en de wijze waarop deze ingrediënten moeten worden toegediend.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Losapparatuur voor bloem controleren

  Toezicht houden op de losinstallaties en systemen voor de verwerking van meel. Ervoor zorgen dat de ingrediënten tijdig worden geleverd.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

Optionele kennis en vaardigheden

zware gewichten tillen correct gebruik van bakkersuitrusting waarborgen extrusietechnieken toepassen verwerkingsparameters controleren betrouwbaar handelen omgaan met managers levensmiddelenafval afvoeren ict-problemen oplossen omgaan met collega’s wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne diensten op een flexibele manier uitvoeren mondelinge instructies volgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie schriftelijke instructies volgen productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen in een voedselverwerkend team werken machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren goederen volgens werkorders vastmaken monsters etiketteren levering van grondstoffen beheren mechanische werktuigen

Source: Sisyphus ODB