Beroep honingextractor

Honingextractors bedienen machines voor het extraheren van vloeibare honing uit honingraten. Zij plaatsen alle honingraten waarvan de verdichting is weggehaald, in de honingextractor om de honingraten te legen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten honingextractors

  Mechanische apparaten die worden gebruikt bij de extractie van honing uit honingraten zonder de raat kapot te maken. 

 • Centrifugerende kracht

  Krachtcomponent die een draaiend lichaam wegtrekt van het rotatiecentrum. Toepassing op machines die gebruik maken van centrifugale krachten.

 • Honingvariëteiten

  Honingvariëteiten die zijn gebaseerd op de wijze waarop zij worden verwerkt. Enkele voorbeelden: raathoning, gezeefde honing, brokhoning, slingerhoning, pershoning, gekristalliseerde of kristalhoning en roomhoning. 

 • Bestanddelen van honing

  Bestanddelen van honing, waaronder fructose, water, glucose en andere suikers en hun onderlinge inwerking bij productie/extractie van honingproducten.

Vaardigheden

 • Omgaan met honingraten

  Voorzichtig omgaan met honingraten. Raten in de machine plaatsen. Verwijder deze als ze leeg zijn en plaats ze in lege hokjes. Zorg voor de integriteit van de honingraat en win zoveel mogelijk honing uit de honingraat.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Documentatie inzake voedselproductie volgen

  Documentcontrole uitvoeren tijdens de verschillende stadia van de productie om de stappen en de kwaliteit van de productie te controleren.

 • Honingextractormachines bedienen

  Een machine zoals een radiale of tangentiële extractor bedienen die honing uit honingraten haalt.

 • Was uit honingraten verwijderen

  De was op de honingraten, die wordt verzameld en zich vóór het centrifugeren in cellen bevindt, verwijderen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Honing van pollen ontdoen

  Honing van pollen ontdoen indien het zaak is heldere honing te verkrijgen. Onzuiverheden in de honing detecteren, zoals was, lichaamsdelen van bijen of stof.

 • Honing differentiëren afhankelijk van de regio

  Verschillende soorten honing onderscheiden naar gelang van de oorsprong, zoals honingdauwhoning, bloemenhoning, eenbloemige honing en poliflorale honing.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met collega’s centrifuges bedienen omgaan met managers centrifugale afscheiders volgen schoonmaaktaken uitvoeren zware gewichten tillen betrouwbaar handelen

Source: Sisyphus ODB