Beroep technicus drankenfiltering

Technici drankenfiltering bedienen machines die dranken vóór filtratie klaren. Hiertoe brengen zij gegiste dranken van de bezinkingsvaten over naar de klaringsvaten en verdelen zij chemicaliën over het drankoppervlak om het klaren te bevorderen. Vervolgens pompen ze de dranken over naar filtertanks.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen

  Grondstoffen en productieprocessen voor het verkrijgen van kant-en-klare levensmiddelen. Belang van kwaliteitscontrole en andere technieken voor de voedsel- en drankenindustrie.

 • Filterprocessen bij dranken

  Veilige en economische methode om onzuiverheden uit levensmiddelen te verwijderen en de houdbaarheid ervan te verlengen. Het belang van de controle van de verontreiniging en hoe het bijdraagt tot een product van hogere kwaliteit, een aanzienlijke vermindering van het afval en een minimum aan productbederf.

 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen

  De identificatie en kenmerken van pathogene micro-organismen in voedsel en de adequate preventiemethoden om de reproductie ervan in voedingsmiddelen af te remmen.

Vaardigheden

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Niveaus van koolzuurtoevoeging beheren

  De temperatuur en druk beheren met het oog op het bepalen van de koolzuurgehalten in dranken.

 • Pompapparatuur bedienen

  Pompapparatuur bedienen; toezicht houden op het gas- en olietransport van boorputkoppen op raffinaderijen of opslagfaciliteiten.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Koolzuurtoevoegende processen uitvoeren

  Koolzuurtoevoegende processen uitvoeren die verwijzen naar het injecteren van kooldioxide onder hoge druk om dranken zoals soda's, schuimwijn en dranken te verkrijgen.

 • Chemicaliën voor zuivering van dranken toevoegen

  Chemische coagulanten toevoegen aan een drank en alcoholische dranken om colloïden en andere deeltjes te destabiliseren, waardoor ze samenklonteren.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Vloeistoffen filteren

  Vaste stoffen die niet gemakkelijk zullen bezinken scheiden van hun suspendeervloeistof door het mengsel door filters te voeren.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • PH-waarde meten

  Het meten van de pH, een maat voor de aciditeit of de alkaliniteit.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Graanreinigingsmachines bedienen

  Een automatische reinigingsmachine opstarten die blaast en vreemde deeltjes, zoals vuil, twijgen, en ook stenen uit volkoren zift transporteert schoon graan naar opslagtank voor verdere verwerking.

Optionele kennis en vaardigheden

in een voedselverwerkend team werken corrigerende acties beheren centrifugale afscheiders volgen temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen omgaan met collega’s assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen temperatuurschalen omgaan met managers zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie monsters etiketteren moderne brouwsystemen gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren fermentatietanks steriliseren beschikken over computervaardigheden vulmachines volgen dichtheid van vloeistoffen meten conserveringsbehandelingen toepassen ontwikkelcyclus van verpakkingen van concept tot lancering beheren ingrediënten voor de productie van bier

Source: Sisyphus ODB