Beroep procesoperator zetmeel

Procesoperators zetmeel bedienen converters om zetmeel om te zetten in glucose of maïssiroop. Na verwerking testen zij de producten om de zuiverheid ervan te verifiëren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Extractieprocedé van maïszetmeel

  Extractieprocedé van zetmeel uit maïskorrels. Raffinageproces waarbij het geëxtraheerde maïszetmeel wordt behandeld om vaste suiker aan te maken of een andere geliefde zoetstof die bekend is onder de naam “maïssiroop”.

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

 • Enzymatische verwerking

  Enzymatische processen die worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen en andere industriële biotechnologische processen.

 • Zetmeelsoorten

  Soorten zetmeel met inbegrip van verdund, geoxideerd, kationisch, succinaat en fosfaatzetmeel.

 • Productieprocessen van zetmeel

  Processen voor de productie van zetmeel van schoonmakers tot verwerkers, tot scheidingsmachines, zeefbladen, centrifugale scheiders tot zetmeel.

Vaardigheden

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Filters gebruiken om zetmeel te ontwateren

  Filters gebruiken om zetmeelbrij te ontwateren en voor te bereiden voor verdere verwerking tot zetmeel, dextrine, zoetstoffen en ethanol.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Chemicaliën voor zetmeelproductie toevoegen

  Verschillende chemicaliën voor de productie van zetmeel toevoegen om verschillende soorten zetmeel voor verschillende doeleinden te verkrijgen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • PH-waarde van zetmeel stabiliseren

  De pH-waarde van zetmeel stabiliseren door pH-tests uit te voeren en daartoe chemicaliën in voldoende hoeveelheden toevoegen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Zetmeelresidu verwerken

  Apparatuur voor het produceren van dextrine, met of zonder zuur- of basekatalysator bedienen.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Machines voor maiszetmeelextractie bedienen

  Machines voor maïszetmeelextractie bedienen, de juiste procedures volgen en de geëxtraheerde elementen en glucose van het proces verzamelen.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • PH-waarde meten

  Het meten van de pH, een maat voor de aciditeit of de alkaliniteit.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

Optionele kennis en vaardigheden

processen voor de dehydratie van voedsel zetmeelmonsters testen omgaan met collega’s omgaan met managers temperatuurschalen monsters etiketteren beschikken over computervaardigheden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne chemie

Source: Sisyphus ODB