Beroep molenaar

Molenaars bedienen molens om graan te malen en zo meel te verkrijgen. Zij regelen de stroom van materialen die de molen in gaat en stellen het maalproces in op een bepaald fijnheid. Zij zorgen voor het basisonderhoud en de reiniging van de apparatuur. Zij nemen monsters van het product om de maalfijnheid te controleren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maalapparaten

  Maalmolens en maalderijen en hun werking in theorie en praktijk.

 • Maalhandelingen

  Gegevens over maalprocessen met betrekking tot maalgrootte, de korrelgrootteverdeling en warmteontwikkeling. Maalprocessen voor verschillende graanproducten en granen.

 • Zetmeelrijke plantaardige levensmiddelen

  Verscheidenheid aan zetmeelhoudende planten waarvan meel wordt gemaakt, waaronder gerst, haver, pinda’s, aardappelen, sojabonen, rijst, boekweit, maïs, limabonen, rogge en kikkererwten.

Vaardigheden

 • Pneumatische transportbanden bedienen

  Gebruiken van luchtbanden om producten of mengsels van containers naar opslagtanks over te brengen.

 • Aan de lopende band werken in de voedingsmiddelenproductie

  Werken aan lopendebandsystemen voor de productie van voedingsmiddelen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Maalapparaten bedienen

  Gebruiken van een maalapparaat dat granen maalt, zoals cacaobonen of koffiebonen om poeders of pasta's met verschillende consistenties en korrelgroottes te verkrijgen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Graanpelinstallaties bedienen

  De graanpelinstallatie starten en de korrelstroom uit de hopper regelen.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Gemalen voedingsmiddelen volgen

  Gemalen voedingsmiddelen controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de productievoorschriften en kwaliteitsnormen.

 • Graanreinigingsmachines bedienen

  Een automatische reinigingsmachine opstarten die blaast en vreemde deeltjes, zoals vuil, twijgen, en ook stenen uit volkoren zift transporteert schoon graan naar opslagtank voor verdere verwerking.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Voedselverwerkende handelingen nauwkeurig meten

  Uitvoeren van nauwkeurig gemeten opdrachten met geschikt gereedschap en apparatuur bij de productie van voedsel en dranken.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Verwerkingsparameters controleren

  Controleren van de verwerkingsparameters om de technologische processen onder controle te houden.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

Optionele kennis en vaardigheden

tarwe voor het maalproces indelen omgaan met collega’s technische tekeningen lezen installaties voor voedselproductie inrichten voorraad van goederen in productie bijhouden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie monsters etiketteren betrouwbaar handelen omgaan met managers voedingsmonsters beoordelen automatische procesbesturing toepassen nieuw personeel in dienst nemen levensmiddelenafval afvoeren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren begrotingscontrole uitvoeren in een voedselverwerkend team werken

Source: Sisyphus ODB