Beroep operator carbonisatie

Operators carbonisatie voegen koolzuur aan dranken toe.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technieken voor koolzuurtoevoeging

  Het oplossen van koolstofdioxide in een vloeistof, gewoonlijk onder hoge druk, de verscheidenheid aan technieken voor koolzuurtoevoeging, waaronder het conditioneren van de fles (priming), sponding, krausening en krachtcarboneren. Deze technieken bij gebruik afstemmen op de productie-eisen en de gewenste mate van koolzuurtoevoeging

Vaardigheden

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Niveaus van koolzuurtoevoeging beheren

  De temperatuur en druk beheren met het oog op het bepalen van de koolzuurgehalten in dranken.

 • Flessen voor verpakking controleren

  Flessen voor verpakking controleren. Procedures voor het testen van flessen toepassen om na te gaan of de fles geschikt is voor het gebruik van levensmiddelen en dranken. De juridische of bedrijfsvoorschriften voor het bottelen volgen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Koolzuurtoevoegende processen uitvoeren

  Koolzuurtoevoegende processen uitvoeren die verwijzen naar het injecteren van kooldioxide onder hoge druk om dranken zoals soda's, schuimwijn en dranken te verkrijgen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Flessenkurkmachines bedienen

  De flessenkurkmachines bedienen om het product, zijn karakter en de ideale omstandigheden in stand te houden.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Vergassingsapparatuur voor dranken bedienen

  Vergassingsapparatuur voor dranken bedienen die meestal wordt gebruikt door een machine in combinatie met een vergasser.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen onvolkomenheden in flessen ontdekken vulmachines volgen omgaan met collega’s biochemische processen bij de productie van cider centrifugale afscheiders volgen monsters etiketteren controles van fabrieksinstallaties uitvoeren machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren levensmiddelenafval afvoeren gistingsproces van dranken wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne omgaan met managers

Source: Sisyphus ODB