Beroep likeurmenger

Likeurmengers meten opnieuw, filteren, corrigeren, mixen en controleren het alcoholgehalte van alcoholhoudende dranken voordat deze worden klaargemaakt voor het bottelen. Voor dit doel gebruiken zij apparatuur en machines om elk van deze processen uit te voeren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Diverse soorten sterke drank

  Gedistilleerde dranken en hun combinatie voor het ontwikkelen van het eindproduct zoals whisky, wodka, cognac.

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

 • Distilleren van sterke dranken

  Processen die verband houden met de productie van gerijpte en niet-gerijpte gedistilleerde dranken. Tot de niet-gerijpte gedistilleerde dranken behoren wodka en gin. Tot de gerijpte gedistilleerde dranken behoren whisky, rum en brandy.

 • Geschikte grondstoffen voor specifieke gedistilleerde dranken

  Grondstoffen als granen, aardappelen, suikers of vruchten die kunnen worden gefermenteerd om een bepaald type alcoholhoudende drank te produceren.

Vaardigheden

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Smaakstoffen voor sterke drank volgens recept mengen

  Mengen van smaakstoffen en andere ingrediënten zoals fruitzuren om brandewijn, likeuren en verrijkte dranken te produceren.

 • Flessen voor verpakking controleren

  Flessen voor verpakking controleren. Procedures voor het testen van flessen toepassen om na te gaan of de fles geschikt is voor het gebruik van levensmiddelen en dranken. De juridische of bedrijfsvoorschriften voor het bottelen volgen.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Volgens recept werken

  Het uitvoeren van taken in de voedselbereiding volgens recept of specificatie om de kwaliteit van de ingrediënten te behouden en te zorgen dat het recept accuraat wordt nagebootst. Selecteren van de juiste materialen om het recept te volgen, rekening houdend met de huidige situatie.

 • Maatregelen tegen ontvlambaarheid nemen

  Maatregelen nemen tegen ontvlambaarheid. Drank die voor 40% uit ABV bestaat, zal bij verhitting tot ongeveer 26 °C en bij toepassing van een ontstekingsbron in brand vliegen. Het vlampunt van zuivere alcohol is 16,6 °C.

 • PH-waarde meten

  Het meten van de pH, een maat voor de aciditeit of de alkaliniteit.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Containers voor het distilleren van dranken voorbereiden

  Recipiënten of vaten voor de distillatie van dranken voorbereiden. Apparatuur voorbereiden voor het zuiveren en verwijderen van de verdunningscomponenten, zoals water, voorbereiden om het aandeel van het alcoholgehalte te verhogen.

 • Dranken mengen

  Dranken mengen voor het creëren van nieuwe drankproducten die aantrekkelijk zijn voor de markt, interessant voor ondernemingen en innovatief op de markt.

 • Proeven op alcoholmengsels uitvoeren

  Temperatuur (met bijv. thermometer) en de relatieve dichtheid (met bijv. alcoholbestendige hydrometer) meten en gegevens vergelijken met tabellen van standaardhandboeken om het bewijs van het mengsel te kunnen vaststellen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Nieuwe recepten creëren

  Innovatieve en creatieve ideeën combineren om tot nieuwe recepten en bereidingen te komen en zo het productassortiment van een onderneming uit te breiden. Wijzigingen in recepten aanbrengen om de smaak te verbeteren, productiviteitsdoelstellingen te bereiken en producten te ontwikkelen en te verbeteren.

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • In een voedselverwerkend team werken

  Samenwerken in een team met andere beroepsbeoefenaren op het gebied van de levensmiddelenverwerking van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

Optionele kennis en vaardigheden

productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen monsters etiketteren hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking betrouwbaar handelen ingrediënten voor voedselproductie toevoegen vloeistoffen filteren voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen omgaan met collega’s omgaan met managers

Source: Sisyphus ODB