Beroep bedrijfsingenieur

Industriële ingenieurs ontwerpen een breed scala aan productiesystemen met als doel efficiënte en effectieve oplossingen te presenteren. Zij integreren een gevarieerd aantal variabelen zoals werknemers, technologie, ergonomie, productiestromen en productspecificaties voor het ontwerp en de implementatie van productiesystemen. Ze kunnen ook microsystemen specificeren en ontwerpen.

Bedrijfsingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken bedrijfsingenieur

 • Onderzoeken en beoordelen van primaire bedrijfsprocessen.
 • Haalbare oplossingen (her)ontwerpen en implementeren met oog voor de effecten op de resultaten van de organisatie.
 • Een link leggen tussen duurzaamheid, nieuwe technologieën en de toepassingsmogelijkheden in de bedrijfsvoering.
 • Het signaleren van marktontwikkelingen en deze vertalen naar karakteristieken voor bedrijfsprocessen.
 • Kansen benoemen en risico's analyseren.
 • Rekening houden met maatschappelijke normen en waarden.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Constructeur
 • Elektrotechnisch ingenieur
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur Installatietechniek
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog
 • Wachtwerktuigbouwkundig technicus

Kennis

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

Optionele kennis en vaardigheden

ontwerpbeginselen ict-softwarespecificaties hydrofracturering reverse-engineering routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren cae-software resourceplanning uitvoeren landbouwchemicaliën productieprocessen plannen technische tekeningen lezen halfgeleiders filosofieën over voortdurende verbetering toevoegmetaal selecteren fysiek model van een product bouwen zakenrelaties aangaan mechatronische testprocedures ontwikkelen cam-software gebruiken tijdschatting maken voor werkzaamheden lastechnieken soorten corrosie mig-lassen verwerking van ferrometalen luchtvaartmeteorologie een computer gebruiken protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen solderen toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren naleving van wettelijke eisen garanderen kwaliteitscriteria voor productie definiëren voortdurende verbetering van teams aanmoedigen advies geven aan technici computergestuurde technische systemen gebruiken marktonderzoek uitvoeren cad-software landbouwmachines gebruiken zorgen voor het onderhoud van spoormachines aardgasverwerkingssystemen ontwerpen soorten containers waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet personeel aanwerven elektronische testprocedures ontwikkelen precisiemeetinstrumenten hanteren haalbaarheidsonderzoek uitvoeren aardgas industriële apparatuur onderhouden landbouwmateriaal problemen oplossen levenscyclus van hulpbronnen beoordelen haalbaarheid van productie vaststellen firmware ontwerpen voor juiste gasdruk zorgen natuurkunde automatische machines controleren apparatuur voor chemische analyse gebruiken normen voor productiefaciliteiten vaststellen productontwerpen ontwikkelen overleggen met ingenieurs kwaliteitsbeheersystemen implementeren verbeteringsstrategieën aanbieden vloeistofmechanica multimediasystemen mechanica van treinen tekeningen ontwerpen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid zorgen voor naleving van de milieuwetgeving spanningsweerstand van materialen analyseren werknemers opleiden verpakkingsvereisten analyseren blauwdrukken nieuwe lastechnieken ontwikkelen kwaliteit van producten controleren soorten roterende apparatuur productcontrole beheren de bediening van een machine installeren routineverslagen schrijven controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden soldeerapparatuur bedienen winningsprocessen aardgascondensaat tig-lassen machinebouw op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen gespecialiseerde ontwerpsoftware gebruiken verwijderingsprocessen van gasverontreiniging uitrusting voor nutsvoorzieningen ontwerpen aardgascondensaatscheidingsprocessen behoeften van klanten identificeren geavanceerde productietechnieken toepassen ontwerpspecificaties opstellen productie van de fabriek controleren testgegevens vastleggen soorten metaal literatuuronderzoek uitvoeren regeltechniek zorgen voor gezondheid en veiligheid tijdens de productie automatiseringsonderdelen ontwerpen technische middelen raadplegen kwaliteitsstandaarden verdedigingssysteem consumentenbescherming industriële gereedschappen vakbeurzen bijwonen procesoptimalisering leiden wetgeving inzake landbouw elektrotechniek naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen testvluchten plannen simulatie van natuurlijke omstandigheden prototypes ontwerpen toezicht houden op personeel testprocedures ontwikkelen materiaallijsten opstellen bedieningspanelen in de cockpit bedienen financiële verslagen bijhouden automatiseringstechnologie apparatuur voor de afvoer van waterstof bedienen industriële uitrusting inspecteren firmware programmeren elektromechanische apparatuur onderhouden elektronica technische documentatie aanleveren veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart productie van vliegtuigen controleren micro-elektromechanische systemen roterende machines onderhouden uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren machinekamerwachten houden fijnmechanica zorgen voor onderhoud van treinen samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole nieuwe producten in de productie integreren productverbeteringen aanbevelen stealth-technologie elektromechanica lasinspectie uitvoeren computertechniek elektromechanische systemen ontwerpen begeleiding, navigatie en controle soldeertechnieken waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet technische principes onderzoeken mag-lassen materiaalmechanica firmware niet-destructief onderzoek adviseren over productieproblemen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal lasapparatuur bedienen planlezen hardsoldeertechnieken toepassen productiecapaciteit vaststellen niet-destructieve testapparatuur gebruiken passende beschermende uitrusting dragen vlambooglastechnieken toepassen lastechnieken onderzoeken 3d-modellering veeleisende laswerken uitvoeren gaszuiverheid testen robotinstallaties afstellen risico’s op de werkplek identificeren technische teams coördineren procedures voor materiaaltests ontwikkelen machines vervangen besturingssystemen van vliegtuigen agrarische productiebeginselen advies geven over efficiëntieverbeteringen gaschromatografie toewijzing van plaats plannen prototypen voor productie maken onbemande luchtsystemen apparatuur voor de afvoer van gassen bedienen productie optimaliseren bedrijfsnormen volgen chemische monsters testen budgetten beheren hardware installeren kwaliteitsnormen voor productie controleren optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd productieprocessen analyseren voor verbetering mechanica van motorvoertuigen personeelszaken beheren ontwerpschetsen tekenen mechatronica technische vereisten vaststellen instrumentatietechniek onderhoud van apparatuur verzekeren imperfecties in metaal ontdekken productieschema aanpassen zichtvliegvoorschriften wiskunde toezicht houden op sensor- en opnamesystemen van vliegtuigen verpakkingstechniek automatiseringscomponenten installeren 3d-afbeeldingen maken tweewegradiosystemen bedienen ruimtevaarttechnologie naleving van wetgeving inzake spoorwegvoertuigen controleren begrotingscontrole uitvoeren berichten over analyseresultaten technische communicatievaardigheden toepassen gasverbruik vliegmanoeuvres uitvoeren projectbeheer uitvoeren omgaan met managers dehydratieprocessen voor gas cad-software gebruiken micro-elektronica productie controleren instrumentatieapparatuur technische tekeningen maken beginselen van werktuigbouwkunde testgegevens analyseren soorten gevaarlijk afval software installeren grond- en hulpstoffen beheren financieringsmiddelen beheren productie inplannen robotica milieuwetgeving communiceren met klanten prestatietests uitvoeren ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen productieontwikkelingen controleren leiding geven aan personeel parameters van productieprocessen optimaliseren relaties met leveranciers onderhouden mechanica virtueel model van een product maken kosten-batenanalyserapporten verstrekken autotechniek tekenen van corrosie herkennen veiligheidsnormen in industriële contexten volgen proefdraaien klanten adviseren over nieuwe apparatuur analytische wiskundige berekeningen uitvoeren financiële haalbaarheid beoordelen chemische testprocedures beheren opstijgen en landen vliegtuigmechanica opleidingsbehoeften identificeren materiaalkunde soorten verpakkingsmateriaal nieuwe verpakkingsontwerpen plannen technische informatie verzamelen werk van werknemers beoordelen oppervlaktetechniek aerodynamica brandstof autogene lastoortsen bedienen oplossingen voor problemen creëren radionavigatie-instrumenten gebruiken chemie toezicht houden op montagewerkzaamheden landbouwmachines onderhouden

Source: Sisyphus ODB