Beroep beeldhouwer

Beeldhouwers kunnen voor het maken van beelden veel verschillende materialen gebruiken, zoals steen, klei, glas, hout, gips of een ander materiaal naar keuze. Deze materialen kunnen worden gesneden, geboetseerd, gekneed, gegoten, gesmeed, gelast enz. om de gewenste vorm te bekomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Vaardigheden

 • Beeldhouwtendensen onderzoeken

  Onderzoek op het gebied van beeldhouwtrends en -verstoringen, om gelijke tred te houden met de huidige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en ontwerp.

 • Artistieke technieken bestuderen

  Bestuderen van uiteenlopende artistieke technieken en leren hoe deze in concrete artistieke projecten kunnen worden toegepast.

 • Voorwerpen om te vervaardigen ontwerpen

  Schetsen, tekenen of ontwerpen van schetsen en tekeningen uit het geheugen, live modellen, vervaardigde producten of referentiematerialen in het proces van het vervaardigen en beeldhouwen.

 • Kunstwerken bestuderen

  Onderzoeksstijlen, technieken, kleuren, texturen en materialen bestuderen die worden gebruikt in kunstvoorwerpen.

 • Model creëren

  Een model opstellen ter voorbereiding op een kunstwerk.

 • Ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen

  Toezicht houden op artistieke evenementen, trends en andere ontwikkelingen. Recente kunstpublicaties lezen om ideeën te ontwikkelen en in contact te blijven met relevante artistieke activiteiten in de wereld.

 • Artistieke portfolio's bijhouden

  Portfolio’s van artistiek werk bijhouden om stijlen, belangen, vaardigheden en realisaties aan te tonen.

 • Kunstwerken maken

  Materialen snijden, vormen, monteren, samenvoegen of op andere wijze bewerken in een poging een geselecteerd kunstwerk te maken - als technisch proces dat niet door de kunstenaar wordt beheerst of wordt gebruikt als specialist.

 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren

  Artistiek materiaal selecteren op basis van de sterkte, de kleur, de textuur, de balans, het gewicht, de omvang en andere kenmerken die de haalbaarheid van de artistieke creatie ten aanzien van de verwachte vorm, de kleur, enz., moeten garanderen, zelfs als het resultaat ervan kan variëren. Artistieke materialen zoals verf, inkt, waterverf, houtskool, olie of computersoftware kunnen net als afval, levende producten (fruit, enz.) en alle soorten materiaal, afhankelijk van het creatieve project, worden gebruikt.

 • Beeldhouwwerken maken

  Sierbeeldhouwwerken maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende technieken en materialen.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over de voortgang van het werk bijhouden voorlopige versie van een kunstwerk indienen samenwerken met technische experts aan kunstwerken prototypes van beeldhouwwerken creëren deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten kunstwerken bespreken

Source: Sisyphus ODB