Beroep beeldredacteur

Beeldredacteuren selecteren foto's en illustraties voor kranten, tijdschriften en magazines en keuren die goed. Zij zorgen ervoor dat de foto's op tijd worden aangeleverd voor publicatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fotografie

  De kunst en de vervaardiging van esthetisch aantrekkelijke beelden door het vastleggen van licht of elektromagnetische straling.

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Grafisch ontwerp

  De technieken om een visuele voorstelling van ideeën en boodschappen te creëren.

 • Nabewerking van foto’s

  De kenmerken van software en technieken die worden gebruikt bij de nabewerking van foto's.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Mediawet

  De wetten met betrekking tot de licentiëring van boeken en de vrijheid van meningsuiting in alle producten van de media.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

Vaardigheden

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Foto's selecteren

  Een overzicht maken van de beelden en het beste werk kiezen.

 • Foto's bewerken

  Het formaat van foto’s wijzigen en ze verbeteren en bijwerken met behulp van airbrushes, bewerkingssoftware en andere technieken.

 • Overleggen met de redacteur

  De redacteur van een boek, maandblad, tijdschrift of andere publicaties over verwachtingen, vereisten en vorderingen raadplegen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

 • Negatieven bewerken

  Gebruiken van verschillende softwareproducten en -technieken voor het verwerken van fotografische negatieven en het aanpassen van de beelden aan de gewenste specificaties.

 • Beeldbewerking uitvoeren

  Verschillende soorten beelden bewerken zoals analoge en digitale foto’s of illustraties.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Onderhandelen over exploitatierechten

  Met de schepper onderhandelen over de rechten om een werk te verspreiden bij het publiek en om het te reproduceren.

Optionele kennis en vaardigheden

diafragma's voor camera's selecteren online nieuwsinhoud creëren fotografieapparatuur opzetten fotografieapparatuur gebruiken desktoppublishingtechnieken toepassen nieuws volgen digitale bewegende beelden bewerken motion graphics desktoppublishing nieuw personeel in dienst nemen verhalen natrekken budgetten beheren fotografieapparatuur selecteren back-ups maken beeldcomposities bepalen deelnemen aan redactievergaderingen zoeken naar een geschikte locatie video's bewerken fotografieapparatuur onderhouden

Source: Sisyphus ODB