Beroep belastingadviseur

Belastingadviseurs gebruiken hun deskundigheid in de belastingwetgeving om commercieel gerichte advies- en consultancydiensten aan te bieden aan een breed scala van cliënten uit alle economische sectoren. Zij verklaren ingewikkelde fiscale wetgeving voor hun klanten en helpen hen bij het waarborgen van de meest efficiënte en voordelige betaling van belastingen door fiscaal efficiënte strategieën te ontwerpen. Zij informeren hen ook over fiscale veranderingen en ontwikkelingen en kunnen zich specialiseren in fiscale strategieën voor fusies of multinationale wederopbouw ten behoeve van zakelijke cliënten, trust- en vastgoedbelastingen voor individuele cliënten, enz.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde

  Belastingen op de aankoopprijzen van goederen en de wetgeving die van toepassing is op deze activiteit.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

Vaardigheden

 • Belastingprocedures onderzoeken

  De procedures onderzoeken die belastingactiviteiten regelen, zoals de procedures voor de berekening van de belasting voor organisaties of personen, het proces inzake de afhandeling en controle van belastingen en het proces inzake belastingaangiften.

 • Inkomstenbelasting ondertekenen

  Herzien, indienen en fungeren als een waarborgreferentie die erop toeziet dat de aangiften inkomstenbelasting in orde zijn en voldoen aan de vereisten van de overheid.

 • Belastingaangifteformulieren voorbereiden

  Alle aftrekbare belastingen die tijdens het kwartaal of het fiscale jaar werden geïnd, optellen om belastingaangifteformulieren in te vullen en ze terugvorderen bij de overheid voor de aangifte van de belastingverplichtingen. De documenten en gegevens bewaren die de transactie ondersteunen.

 • Persoonlijke financiën beheren

  Persoonlijke financiële doelstellingen vaststellen en een strategie ontwikkelen om dit doel te bereiken bij het zoeken naar ondersteuning en advies wanneer dat nodig is.

 • Inlichten over fiscale plichten

  Organisaties en personen inlichten over hun specifieke fiscale plichten en over de wet- en regelgeving betreffende fiscale processen zoals belastingheffingen.

 • Gevoelige klantinformatie beveiligen

  Veiligheidsmaatregelen en -voorschriften met betrekking tot gevoelige informatie van cliënten selecteren en toepassen met het oog op de bescherming van hun privacy.

 • Belastingdocumenten inspecteren

  Bestanden en documentatie over belastingzaken inspecteren om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van onjuiste of bedrieglijke activiteiten en dat de procedure in overeenstemming is met de wetgeving.

 • Informatie over belastingwetgeving verstrekken

  Advies geven over de mogelijke implicaties voor bedrijven of particulieren bij beslissingen over belastingaangifte op basis van belastingwetgeving. Advies geven over gunstige fiscale strategieën die kunnen worden gevolgd naargelang van de behoeften van de cliënt.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Advies geven over belastingplanning

  Advies geven over geschikte strategieën om belastingen op te nemen in het algemene financiële plan om de belastingdruk te verminderen. Advies geven over vragen met betrekking tot belastingwetgeving en over de mogelijke impact van financiële beslissingen op een belastingaangifte. Advies geven over kwesties in verband met zaken als de oprichting van een bedrijf, investeringen, aanwervingen of bedrijfsopvolgingen.

 • Belastingaangiften inspecteren

  De documenten inspecteren waarmee belastingverplichtingen worden aangegeven die niet automatisch worden ingehouden op lonen en salarissen opdat belastingplichtige personen en organisaties de juiste belastingen betalen.

 • Jaarrekeningen opstellen

  Het verzamelen, indienen en voorbereiden van het geheel van financiële overzichten met vermelding van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. De financiële staten bestaande uit vijf delen: een overzicht van de financiële positie, een overzicht van het totaalresultaat, een mutatieoverzicht van het eigen vermogen (SOCE), een kasstroomoverzicht en aantekeningen.

 • Advies geven over fiscaal beleid

  Overheidsambtenaren advies geven over wijzigingen in belastingbeleid en -procedures en over de implementatie van nieuwe beleidsregels op nationaal en lokaal niveau.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Belastingen berekenen

  De belastingen berekenen die door een individuele persoon of organisatie moeten worden betaald of die moeten worden terugbetaald door een overheidsinstelling, in overeenstemming met specifieke wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over rechterlijke uitspraken juridisch advies geven financiële controlerapporten opstellen belastingen innen internationale standaarden voor financiële verslaglegging kadastrale belastingen internationale belastingheffing op verrekenprijzen principes voor bedrijfsbeheer processen van de juridische afdeling burgerlijk recht juridische documenten opstellen onderhandelen in rechtszaken nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen officiële documenten controleren strategische bedrijfsbeslissingen nemen boekingen financiële audits uitvoeren loonrapporten beheren juridische terminologie advies geven over financiële zaken commercieel recht fraudedetectie adviestechnieken gebruiken advies geven over efficiëntieverbeteringen

Source: Sisyphus ODB