Beroep beleggingsbankier bedrijfsklanten

Corporate investment bankiers bieden strategische adviezen over financiële diensten aan ondernemingen en andere instellingen. Zij zorgen ervoor dat de wettelijke regelingen door hun cliënten worden opgevolgd in hun pogingen om kapitaal aan te trekken. Zij verstrekken technische expertise en informatie over fusies en overnames, obligaties en aandelen, privatiseringen en reorganisaties, het aantrekken van kapitaal en effecten op het gebied van verzekeringen, met inbegrip van aandelenmarkten en schuldmarkten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Effecten

  De op financiële markten verhandelde financiële instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risico’s op de financiële markten.

 • Processen voor kredietcontrole

  De verschillende technieken en procedures die worden toegepast om ervoor te zorgen dat krediet wordt gegeven aan geschikte klanten en dat zij op tijd betalen.  

 • Methoden voor waardebepaling van bedrijven

  De processen om de waarde van de activa van de onderneming en de waarde van de bedrijfsactiviteiten te taxeren, onder meer op basis van een op activa gebaseerde benadering, bedrijfsvergelijkingen en opbrengsten uit het verleden.

 • Financieringsmethoden

  De financiële mogelijkheden voor het financieren van projecten, waaronder gebruikelijke vormen als leningen, durfkapitaal en overheids- of particuliere subsidies, maar ook alternatieve methoden als crowdfunding.

 • Fusies en overnames

  Het proces van het samenvoegen van afzonderlijke ondernemingen die relatief gelijk zijn van omvang, en de aankoop van een kleinere onderneming door een grotere onderneming. De financiële transacties, de juridische implicaties en de consolidatie van de financiële verslagen en jaarrekeningen aan het einde van het boekjaar.

 • Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

 • Moderne portefeuilletheorie

  De financiële theorie die probeert om de winst van een investering gelijk aan het genomen risico te maximaliseren of om het risico voor de verwachte winst van een investering te verkleinen door oordeelkundig de juiste combinatie van financiële producten te kiezen.

 • Bankactiviteiten

  Het brede en voortdurend groeiende scala aan bankactiviteiten en financiële producten van banken, uiteenlopend van persoonlijke bankdiensten, corporate banking, zakenbankieren en private banking tot verzekeringen, valutahandel, grondstoffenhandel en de handel in aandelen, futures en opties.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

Vaardigheden

 • Kredietwaardigheid beoordelen

  De kredietwaardigheid onderzoeken en zoeken naar informatie hierover van ondernemingen en bedrijven, verstrekt door kredietwaardigheidsbureaus om vast te stellen hoe groot de kans is dat de debiteur in gebreke blijft.

 • Beleggingsportefeuilles ontwikkelen

  Het creëren van een beleggingsportefeuille voor een klant die een verzekeringspolis of een veelzijdig beleid omvat ter dekking van specifieke risico’s, zoals financiële risico’s, bijstand, herverzekering, industriële risico’s of natuurrampen en technische rampen.

 • Advies geven over naleving van de wetgeving voor deelname aan financiële markten

  Adviseren over en toelichting geven bij juridische wijzigingen die de onderneming moet ondergaan om deel te nemen aan de financiële markt, zoals het schrijven van dividendbeleid, het bepalen van de eigendomsstructuur en de structuur van de onderneming, en de naleving van de normen die zijn vastgesteld door de organismen die de markt reguleren waar het bedrijf zich op begeeft.

 • Beleggingsportefeuilles controleren

  Met cliënten vergaderen om een beleggingsportefeuille te herzien of te actualiseren en financieel advies over investeringen te verstrekken.

 • Juridisch advies over investeringen geven

  Onderzoek voeren naar bedrijfsinvesteringen en de juridische gevolgen daarvan, teneinde de organisaties te adviseren over de juridische procedures, de opstelling van de contracten en de activiteiten op het gebied van fiscale efficiëntie.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Beurs volgen

  Dagelijks de aandelenmarkt en zijn trends observeren en analyseren om actuele informatie te verzamelen om beleggingsstrategieën te ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

bedrijfsrekeningen beheren bedrijfsleningen voorraadwaardering uitvoeren schuldonderzoeken uitvoeren strategische bedrijfsbeslissingen nemen businessplannen analyseren schuldsystemen contracten beheren schulddossiers van klanten bijhouden jaarrekeningen interpreteren ondernemingsrecht activiteiten van holdings financiële jaarrekeningen

Source: Sisyphus ODB