Beroep beleidsmedewerker agrarische zaken

Beleidsmedewerkers agrarische zaken analyseren en identificeren landbouwbeleidskwesties en ontwikkelen verbeteringsplannen en plannen voor de uitvoering van een nieuw beleid. Zij schrijven rapporten en presentaties om te communiceren over het beleid en er steun voor te krijgen van overheidsambtenaren en het publiek. Zij communiceren met professionals in de landbouw voor onderzoeks- en informatiedoeleinden en voeren administratieve taken uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ecologische beginselen

  Inzicht in het functioneren van een ecosysteem en de relatie daarvan met milieuplanning en -ontwerp.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Wetgeving inzake landbouw

  Het corpus van vastgestelde regionale, nationale en Europese wetgeving op het gebied van land- en bosbouw over diverse onderwerpen, waaronder productkwaliteit, milieubescherming en handel.

 • Agronomie

  Onderzoek naar de combinatie van landbouwproductie en -bescherming en regeneratie van de natuurlijke omgeving. Omvat de beginselen en methoden van kritische selectie en adequate toepassingsmethoden voor duurzaamheid in de landbouw.

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Agrarische beleidslijnen ontwikkelen

  Programma’s voor nieuwe technologieën en methodologieën in de landbouw ontwikkelen, alsook de ontwikkeling en uitvoering van een betere duurzaamheid en milieubewustzijn in de landbouw.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Agrarisch beleid promoten

  De integratie van landbouwprogramma’s op lokaal en nationaal niveau bevorderen, om steun voor de ontwikkeling van de landbouw en de bewustmaking inzake duurzaamheid te verwerven.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

Optionele kennis en vaardigheden

beginselen van projectbeheer onderwijsactiviteiten organiseren een professioneel netwerk ontwikkelen taakgegevens bijhouden preventie van verontreiniging rapporten presenteren toezicht houden op kwaliteitscontroles wetgeving inzake verontreiniging wetenschappelijke onderzoeksmethodologie milieubewustzijn promoten kwaliteitsstandaarden strategisch onderzoek uitvoeren dossiers voor overheidsfinanciering opstellen publieke presentaties geven advies geven over de naleving van het overheidsbeleid door de overheid gefinancierde programma’s beheren onderwijsmiddelen ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB