Beroep beleidsmedewerker arbeidsmarkt

Beleidsmedewerkers arbeidsmarkt onderzoeken, analyseren en ontwikkelen een arbeidsmarktbeleid. Zij implementeren het beleid gaande van het financieel beleid tot het praktisch beleid, zoals het verbeteren van mechanismen voor het zoeken naar werk, het bevorderen van beroepsopleidingen, het simuleren van startende ondernemingen en het bieden van inkomenssteun. Beleidsmedewerkers arbeidsmarkt werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en geven hun regelmatig updates.

Beleidsmedewerker arbeidsmarkt: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidsrecht

  Het rechtsgebied dat de relatie tussen werkgevers, werknemers, vakbonden en de overheid regelt.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Arbeidsmarkt

  De trends, de werking en de schommelingen van de arbeidsmarkt, loopbaanopties, lonen, vakbonden, beroepsbevolking en vraag en aanbod van bepaalde beroepen in een sector.

Vaardigheden

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Werkloosheidspercentage analyseren

  Analyseren van de gegevens en onderzoek voeren naar de werkloosheid in een regio of een land om de oorzaken van de werkloosheid en de mogelijke oplossingen in kaart te brengen.

 • Werkgelegenheidsbeleid ontwikkelen

  Het ontwikkelen van en het toezicht houden op de uitvoering van beleidsmaatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de werkgelegenheidsnormen, zoals arbeidsomstandigheden, uren en loon, en het terugdringen van de werkloosheidscijfers.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Werkgelegenheidsbeleid promoten

  De ontwikkeling en uitvoering bevorderen van beleid dat gericht is op het verbeteren van de werkgelegenheidsnormen en het terugdringen van de werkloosheid, met het oog op het verwerven van steun van de overheid.

 • De opleidingsmarkt analyseren

  De markt in de opleidingssector analyseren op zijn aantrekkelijkheid, rekening houdend met de marktgroei, trends, omvang en andere elementen.

Optionele kennis en vaardigheden

een professioneel netwerk ontwikkelen contacten leggen met vakbondsvertegenwoordigers vooruitgang naar streefdoelen analyseren arbeidswet projectbeheer projectbeheer uitvoeren advies geven aan wetgevers behoeften van een gemeenschap analyseren contacten onderhouden met politici strategisch onderzoek uitvoeren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Source: Sisyphus ODB