Beroep beleidsmedewerker buitenlandse zaken

Beleidsmedewerkers buitenlandse zaken analyseren beleid en activiteiten op het gebied van buitenlandse zaken en schrijven rapporten waarin ze hun analyses op een duidelijke en begrijpelijke manier uiteenzetten. Zij communiceren met partijen die baat hebben bij hun bevindingen en treden op als adviseur bij de ontwikkeling of uitvoering van, of de rapportage over, het buitenlands beleid. Beleidsmedewerkers buitenlandse zaken kunnen ook administratieve taken binnen het ministerie vervullen, zoals het verlenen van bijstand bij problemen in verband met paspoorten en visa. Zij bevorderen een vriendschappelijke en open communicatie tussen regeringen en instellingen van verschillende landen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Buitenlandse zaken

  De activiteiten van een ministerie of afdeling voor buitenlandse zaken van een regering of overheidsinstantie en de daarvoor geldende regelgeving.

 • Beleidsontwikkeling buitenlandse zaken

  De ontwikkelingsprocessen van het beleid inzake buitenlandse zaken, zoals relevante onderzoeksmethoden, relevante wetgeving en activiteiten op het gebied van buitenlandse zaken.

 • Internationaal recht

  De bindende regels en voorschriften in de betrekkingen tussen staten en naties, en rechtsstelsels die zich bezighouden met landen in plaats van particuliere burgers.

Vaardigheden

 • Administratieve systemen beheren

  Ervoor zorgen dat administratieve systemen, processen en databanken efficiënt en goed beheerd zijn, en voor een goede basis zorgen om samen te werken met de functionaris/het personeel/de beroepsbeoefenaar.

 • Advies geven over public relations

  Bedrijven of overheidsorganisaties advies verstrekken over public relations management en strategieën om te zorgen voor een efficiënte communicatie met doelgroepen en om de informatie goed over te brengen.

 • Problemen analyseren met het oog op kansen

  In kaart brengen van en anticiperen op problemen om een gedragslijn te kiezen, passende oplossingen aan te reiken of zelfs mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in kaart te brengen.

 • Risicofactoren inschatten

  Bepalen van de invloed van economische, politieke en culturele risicofactoren en bijkomende kwesties.

 • Advies geven over buitenlands beleid

  Aan overheden of andere publieke organisaties advies geven over de ontwikkeling en implementatie van beleid op het gebied van buitenlandse zaken.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Buitenlands beleid analyseren

  Het bestaande beleid voor de behandeling van buitenlandse zaken binnen een regering of een openbare organisatie analyseren om deze te evalueren en op zoek te gaan naar verbeteringen.

Optionele kennis en vaardigheden

public relations verzorgen internationale betrekkingen opbouwen analytisch denken advies geven over vergunningsprocedures rapporten presenteren advies geven over wetgevingsbesluiten diplomatieke beginselen verschillende communicatiekanalen gebruiken conflictbeheersing toepassen relaties met overheidsinstellingen onderhouden berichten over analyseresultaten promotiemiddelen ontwikkelen intercultureel bewustzijn tonen regeringsvertegenwoordiging internationale samenwerkingsstrategieën ontwikkelen officiële overeenkomsten bewerkstelligen samenwerkingsrelaties aangaan verschillende talen spreken samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen een professioneel netwerk ontwikkelen implementatie van overheidsbeleid beheren nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren internationale commerciële transactiebepalingen

Source: Sisyphus ODB