Beroep beleidsmedewerker immigratie

Beleidsmedewerkers immigratie ontwikkelen strategieën voor de integratie van vluchtelingen en asielzoekers alsmede een beleid inzake de doorreis van personen van het ene naar het andere land. Zij hebben tot doel de internationale samenwerking en communicatie op het gebied van immigratie te verbeteren en de immigratie- en integratieprocedures efficiënter te maken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Asielsystemen

  De regelingen die vluchtelingen toegang verlenen tot bescherming in een ander land wanneer zij vervolging of nadeel in hun eigen land ontvluchten.

 • Immigratiewetgeving

  De voorschriften die moeten worden toegepast om de naleving te waarborgen tijdens onderzoeken of advies in immigratiezaken en dossierbehandeling.

 • Internationale commerciële transactiebepalingen

  Vooraf vastgestelde commerciële voorwaarden die worden gebruikt in internationale handelstransacties met duidelijke taken, kosten en risico’s in verband met de levering van goederen en diensten.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Sociale rechtvaardigheid

  De ontwikkeling en de beginselen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop deze per geval dienen te worden toegepast.

Vaardigheden

 • Implementatie van mensenrechten promoten

  De implementatie bevorderen van programma’s die bindende of niet-bindende overeenkomsten inzake mensenrechten bevatten, om de inspanningen ter vermindering van discriminatie, geweld, onrechtvaardige gevangenneming of andere schendingen van de mensenrechten verder te verbeteren. En het verbeteren van de inspanningen voor een grotere verdraagzaamheid en vrede en een betere behandeling van mensenrechtenzaken.

 • Immigratiebeleid ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen om de doeltreffendheid van immigratie- en asielprocedures te verbeteren, evenals strategieën om een einde te maken aan irreguliere migratie en sancties vast te stellen voor personen die irreguliere migratie faciliteren.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Irreguliere migratie analyseren

  Analyseren en evalueren van de systemen die betrokken zijn bij de organisatie of facilitering van illegale migratie om strategieën te ontwikkelen om een einde te maken aan illegale migratie en sancties op te leggen aan degenen die illegale migratie faciliteren.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Internationale betrekkingen opbouwen

  Een positieve communicatiedynamiek met organisaties uit verschillende landen ontwikkelen om een samenwerkingsrelatie op te bouwen en de uitwisseling van informatie te optimaliseren.

Optionele kennis en vaardigheden

behoeften van een gemeenschap analyseren toegang tot diensten mogelijk maken werken met gemeenschappen beginselen van projectbeheer buitenlands beleid analyseren samenwerkingsrelaties aangaan vooruitgang naar streefdoelen analyseren contacten onderhouden met politici advies geven over buitenlands beleid projectbeheer uitvoeren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie integratie in organisaties promoten internationaal recht risicofactoren inschatten buitenlandse zaken strategisch onderzoek uitvoeren nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren conflictbeheersing toepassen dialoog in de maatschappij bevorderen

Source: Sisyphus ODB