Beroep beleidsmedewerker mededinging

Beleidsmedewerkers mededinging beheren de ontwikkeling van regionaal en nationaal mededingingsbeleid en -recht om mededingings- en concurrentiepraktijken te reguleren, open en transparante handelspraktijken aan te moedigen en consumenten en bedrijven te beschermen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bedrijfsprocedures

  Processen die een organisatie toepast om de efficiëntie te verbeteren, nieuwe doelstellingen te formuleren en doelen op een winstgevende en tijdige manier te bereiken.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Bedrijfsstrategieconcepten

  De terminologie met betrekking tot het ontwerp en de implementatie van belangrijke trends en doelen die door de leidinggevenden van een organisatie worden gerealiseerd, met inachtneming van haar middelen, concurrentie en omgeving.

 • Mededingingswetgeving

  De wettelijke regelingen die de mededinging op de markt handhaven door concurrentiebeperkende gedragingen van ondernemingen en organisaties te reguleren.

 • Consumentenrecht

  Het rechtsgebied dat de relatie regelt tussen consumenten en bedrijven die goederen of diensten leveren, met inbegrip van consumentenbescherming en regelgeving inzake onregelmatige handelspraktijken.

Vaardigheden

 • Concurrentiebeperkingen onderzoeken

  Praktijken en methodologieën onderzoeken die worden gebruikt door bedrijven of organisaties die de vrije handel en concurrentie beperken en die de marktdominantie door één enkele onderneming vergemakkelijken, teneinde de oorzaken van deze praktijken vast te stellen en oplossingen te ontwikkelen om deze praktijken te verbieden.

 • Concurrentiebeleid ontwikkelen

  Een beleid en programma’s ontwikkelen ter regulering van vrije handel en concurrentie tussen ondernemingen en praktijken bannen die de vrije handel belemmeren, door ondernemingen te controleren die proberen een markt te domineren en door toezicht te houden op kartels en op fusies en overnames van grote ondernemingen.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Vrije handel promoten

  Strategieën ontwikkelen voor het promoten van vrije handel, open concurrentie tussen bedrijven voor de ontwikkeling van economische groei, om steun te verkrijgen voor het vrijhandels- en het mededingingsbeleid.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van het overheidsbeleid inspecteren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie strategisch onderzoek uitvoeren advies geven over de naleving van het overheidsbeleid ondernemingsrecht rapporten presenteren beginselen van projectbeheer marktonderzoek uitvoeren zorgen voor transparantie van informatie een professioneel netwerk ontwikkelen vooruitgang naar streefdoelen analyseren projectbeheer uitvoeren

Source: Sisyphus ODB