Beroep beleidsmedewerker onderwijs

Beleidsmedewerkers onderwijs onderzoeken, analyseren en ontwikkelen een onderwijsbeleid en voeren dit beleid uit om het bestaande onderwijssysteem te verbeteren. Zij proberen alle aspecten van het onderwijs te verbeteren, wat gevolgen zal hebben voor instellingen zoals scholen, universiteiten en beroepsscholen. Zij werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en geven hun regelmatig updates.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderwijsadministratie

  De processen met betrekking tot de administratieve gebieden van een onderwijsinstelling, haar directeur, werknemers en studenten.

 • Onderwijs binnen de eigen gemeenschap

  Programma’s die zijn gericht op sociale ontwikkeling en educatie van personen in hun eigen gemeenschap door uiteenlopende formele of informele onderwijsmethoden.

 • Onderwijswet

  Het gebied van wet- en regelgeving dat betrekking heeft op onderwijsbeleid en de mensen die in de sector werkzaam zijn in een (inter) nationale context, waaronder docenten, studenten en bestuurders.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Regeringsbeleid

  De politieke activiteiten, plannen en voornemens van een regering voor een wetgevende zitting voor concrete zaken.

Vaardigheden

 • Advies geven aan wetgevers

  Over diverse regerings- en wetgevende taken, zoals beleidsvorming en de interne werking van een overheidsdepartement, advies geven aan overheidsfunctionarissen in wetgevende functies, zoals parlementsleden, ministers, senatoren en andere wetgevers.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Onderwijsprogramma’s evalueren

  Evalueren van de lopende opleidingsprogramma’s en advies geven over mogelijke optimalisatie.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Onderwijsactiviteiten ontwikkelen

  Speeches, activiteiten en workshops ontwikkelen om de toegang tot en het begrip van artistieke creatieprocessen te bevorderen. Het kan zich richten op een bepaald cultureel en artistiek evenement zoals een voorstelling of een tentoonstelling, of het kan verband houden met een specifieke discipline (theater, dans, tekening, muziek, fotografie, enz.). Contact onderhouden met verhalenvertellers, ambachtslieden en artiesten.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Contacten onderhouden met onderwijsinstellingen

  Communicatie en samenwerking voor de levering van studiemateriaal (bijv. boeken) aan onderwijsinstellingen.

 • Onderwijssysteem analyseren

  Verschillende aspecten van het school- en onderwijssysteem analyseren, zoals de relatie tussen de culturele afkomst van de studenten en hun onderwijsmogelijkheden, de programma’s voor het leerlingwezen of de doelstellingen van het volwassenenonderwijs, om aanbevelingen te doen aan professionals en besluitvormers op het gebied van onderwijs.

Optionele kennis en vaardigheden

volwassenenonderwijs contacten onderhouden met lokale overheden onderwijsinstellingen inspecteren oplossingen voor problemen creëren een professioneel netwerk ontwikkelen zorgen voor transparantie van informatie contacten onderhouden met politici behoeften van een gemeenschap analyseren onderwijsprogramma’s promoten toezicht houden op onderwijsontwikkelingen vooruitgang naar streefdoelen analyseren contacten onderhouden met educatieve medewerkers

Source: Sisyphus ODB