Beroep beleidsmedewerker regionale ontwikkeling

Beleidsmedewerkers regionale ontwikkeling onderzoeken, analyseren en ontwikkelen een beleid inzake regionale ontwikkeling. Zij voeren een beleid dat erop gericht is regionale verschillen te verkleinen door de economische activiteiten in een regio te stimuleren en structurele veranderingen te bevorderen, zoals ondersteuning van meerlagig bestuur, plattelandsontwikkeling en infrastructuurverbetering. Zij werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en geven hun regelmatig updates.

Beleidsmedewerker regionale ontwikkeling: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Regeringsbeleid

  De politieke activiteiten, plannen en voornemens van een regering voor een wetgevende zitting voor concrete zaken.

Vaardigheden

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Advies geven over economische ontwikkeling

  Advies verlenen aan organisaties en instellingen over de factoren en maatregelen die zij kunnen nemen om de economische stabiliteit en groei te bevorderen en te waarborgen.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van het overheidsbeleid inspecteren advies geven aan wetgevers strategisch onderzoek uitvoeren economische tendensen analyseren economisch beleid ontwikkelen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie beginselen van projectbeheer een professioneel netwerk ontwikkelen economische trends voorspellen contacten onderhouden met politici behoeften van een gemeenschap analyseren sociale rechtvaardigheid internetonderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB