Beroep beleidsmedewerker sociale voorzieningen

Beleidsmedewerker sociale voorzieningen onderzoeken, analyseren en ontwikkelen een beleid inzake sociale voorzieningen en voeren dit beleid en deze voorzieningen uit om de omstandigheden van kansarme en kwetsbare groepen in de samenleving, zoals kinderen en ouderen, te verbeteren. Zij werken in de administratie van sociale diensten, staan in contact met organisaties en andere belanghebbenden en geven hun regelmatig updates.

Beleidsmedewerker sociale voorzieningen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid

  De diverse gebieden van sociale zekerheid die door de overheid worden beheerd, de diverse rechten van burgers, de beschikbare uitkeringen, de voorschriften voor sociale zekerheid en de verschillende situaties waarin zij van toepassing zijn.

 • Invloed van de sociale context op de gezondheid

  De sociale en culturele context van het gedrag van individuen en de gevolgen voor hun gezondheid binnen hun sociale en culturele omgeving.

Vaardigheden

 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten

  Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten met inachtneming van de waarden en principes ten aanzien van maatschappelijk werk.

 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten

  Onderhandelen met overheidsinstellingen, andere maatschappelijk werkers, gezinnen en zorgverleners, werkgevers of huisbazen om het meest geschikte resultaat voor uw cliënt te verkrijgen.

 • Programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen

  Ontwikkelen van programma's en beleidsmaatregelen die erop gericht zijn de burgers te beschermen en hun rechten toe te kennen om hen te helpen, zoals het verstrekken van werkloosheids- en kinderbijslaguitkeringen en het voorkomen van misbruik van door de overheid verstrekte hulp.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Advies geven over socialedienstverleningsprocedures

  Het adviseren van socialedienstverleningsorganisaties over de ontwikkeling en uitvoering van plannen voor het verlenen van sociale diensten, het bepalen van de doelstellingen en het beheer van middelen en faciliteiten.

 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen

  Gegevens verzamelen om de impact van een programma op een gemeenschap te kunnen beoordelen.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening

  Systematisch een stapsgewijs probleemoplossend proces toepassen bij het verlenen van sociale diensten.

Optionele kennis en vaardigheden

verslag doen van sociale ontwikkelingen socialezekerheidsprogramma’s promoten sociale werktheorie verschillende projecten beheren prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren sociale werkpakketten regelen leiding geven aan een eenheid voor sociaal werk regeringsbeleid relaties met overheidsinstellingen onderhouden behoeften van een gemeenschap analyseren sociale rechtvaardigheid oplossingen voor problemen creëren contacten onderhouden met lokale overheden projectbeheer

Source: Sisyphus ODB