Beroep beleidsmedewerker sport en recreatie

Beleidsmedewerkers sport en recreatie onderzoeken, analyseren en ontwikkelen beleid in de sport- en recreatiesector en voeren dit beleid uit om het sport- en recreatiesysteem te verbeteren en de gezondheid van de bevolking te verbeteren. Zij streven ernaar om de deelname aan sport te vergroten, sporters te ondersteunen, de prestaties van sporters in nationale en internationale wedstrijden te verbeteren en sociale inclusie en gemeenschapsontwikkeling te bevorderen. Zij werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en geven hun regelmatig updates.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Recreatieprogramma’s ontwikkelen

  Plannen en beleid ontwikkelen die erop gericht zijn om de gewenste recreatieve activiteiten aan een doelgroep of in een gemeenschap aan te bieden.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Sportprogramma’s ontwikkelen

  Ontwikkeling van plannen en beleid voor de integratie van sportactiviteiten en -organisaties in een gemeenschap en voor de ontwikkeling van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Recreatieve activiteiten promoten

  De implementatie bevorderen van recreatieprogramma’s in een gemeenschap alsook van recreatieve diensten die door een organisatie of instelling worden verleend.

 • Behoeften van een gemeenschap analyseren

  Het identificeren van en reageren op specifieke sociale problemen in een gemeenschap, het afbakenen van de omvang van het probleem en het beschrijven van het niveau van de middelen die nodig zijn om het probleem aan te pakken en het identificeren van de bestaande middelen van de gemeenschap die beschikbaar zijn om het probleem aan te pakken.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Sportactiviteiten ter bevordering van de volksgezondheid promoten

  Ondersteuning van sport en lichaamsbeweging om de algemene gezondheid en het welzijn te bevorderen, de risicofactoren voor ziekten te verminderen en chronische ziekten en handicaps te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

een professioneel netwerk ontwikkelen contacten leggen met sportorganisaties projectbeheer uitvoeren projectbeheer wetenschappelijke onderzoeksmethodologie recentste bevindingen in de sportwetenschappen toepassen advies geven over de naleving van het overheidsbeleid implementatie van overheidsbeleid regeringsvertegenwoordiging contacten onderhouden met politici

Source: Sisyphus ODB