Beroep beleidsmedewerker volksgezondheid

Beleidsmedewerkers volksgezondheid ontwikkelen en implementeren strategieën voor de verbetering van het gezondheidszorgbeleid van een gemeenschap en voeren die uit. Zij adviseren overheden over beleidswijzigingen en identificeren problemen in het bestaande gezondheidszorgbeleid.

Beleidsmedewerker volksgezondheid: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Volksgezondheid

  De beginselen van gezondheid en ziekte van de bevolking, met inbegrip van de middelen voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gemeenschaps- en eerstelijnszorg.

 • Gezondheidszorg

  De structuur en functie van de gezondheidsdiensten.

Vaardigheden

 • Werken met gemeenschappen

  Sociale projecten opzetten met het oog op gemeenschapsontwikkeling en actieve burgerparticipatie.

 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken

  Gezonde praktijken en gedragingen promoten om ervoor te zorgen dat de bevolking gezond blijft.

 • Gezondheidsproblemen binnen een bepaalde gemeenschap analyseren

  Effectief beoordelen van de zorgbehoeften en -problemen van een gemeenschap.

 • Gezondheidszorg binnen de gemeenschap beoordelen

  Beoordelen van de effectiviteit en efficiëntie van de gezondheidsdiensten voor de gemeenschap met het oog op de verbetering ervan.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid

  Bijdragen aan lokale of nationale volksgezondheidscampagnes door de prioriteiten op het gebied van gezondheid te evalueren, de door de overheid aangebrachte wijzigingen in de regelgeving te beoordelen en de nieuwe trends op het gebied van gezondheidszorg en preventie te promoten.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Veranderingen in gezondheidsdiensten leiden

  Veranderingen in gezondheidsdiensten identificeren en leiden in antwoord op de behoeften en de vraag naar dienstverlening van de patiënt om een continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

 • Beleid bij werkwijzen in de gezondheidszorg implementeren

  Bepalen hoe beleid in de praktijk moet worden geïnterpreteerd en vertaald, lokaal en nationaal beleid en het beleid van uw eigen praktijk implementeren en ontwikkelingen en verbeteringen voor de dienstverlening voorstellen.

Optionele kennis en vaardigheden

contacten onderhouden met lokale overheden leiding geven aan medisch personeel strategisch denken toepassen verslag doen van sociale ontwikkelingen gemeenschapsrelaties opbouwen regelgeving controleren bij sociale diensten strategisch onderzoek uitvoeren berichten over analyseresultaten projectbeheer uitvoeren gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren marktonderzoek uitvoeren relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden strategische planning implementeren implementatie van overheidsbeleid beheren beleidsmakers advies geven over gezondheidszorg vooruitgang naar streefdoelen analyseren beginselen van projectbeheer relaties met overheidsinstellingen onderhouden

Source: Sisyphus ODB