Beroep beleidsmedewerker volkshuisvesting

Beleidsmedewerkers volkshuisvesting onderzoeken, analyseren en ontwikkelen een huisvestingsbeleid dat betaalbare en adequate huisvesting voor iedereen mogelijk maakt. Zij voeren dit beleid uit om de huisvestingssituatie van de bevolking te verbeteren via maatregelen zoals het bouwen van betaalbare woningen, het ondersteunen van mensen bij de aankoop van onroerend goed en het verbeteren van de omstandigheden in bestaande woningen. Beleidsmedewerkers volkshuisvesting werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en geven hun regelmatig updates.

Beleidsmedewerker volkshuisvesting: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Vastgoedmarkt

  De trends met betrekking tot het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed, inclusief het terrein, gebouwen en natuurlijke bronnen binnen dit eigendom; de categorieën van residentieel vastgoed en vastgoed voor zakelijke doeleinden van deze vastgoedhandel.

 • Wetgeving inzake sociale huisvesting

  De wet- en regelgeving met betrekking tot de bouw, het onderhoud en de toewijzing van openbare huisvesting.

Vaardigheden

 • Wetgeving analyseren

  De bestaande wetgeving van een nationale of lokale overheid analyseren om na te gaan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht en welke onderdelen van de wetgeving kunnen worden voorgesteld.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Advies geven over overheidsfinanciën

  Adviseren van publieke organisaties zoals overheidsorganisaties over hun financiële operaties en procedures, om een optimale efficiëntie te garanderen.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

Optionele kennis en vaardigheden

een professioneel netwerk ontwikkelen vastgoedmarkt onderzoeken wetenschappelijke onderzoeksmethodologie contacten onderhouden met politici volkshuisvesting plannen vastgoedwaarden vergelijken regeringsbeleid naleving van het overheidsbeleid inspecteren marktanalyse regeringsvertegenwoordiging wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB