Beroep beleidsmedewerker

beleidsmedewerker
Credits: Shutterstock.com

Beleidsmedewerkers onderzoeken, analyseren en ontwikkelen beleid in verschillende publieke sectoren, en vormen en implementeren dit beleid om de bestaande regelgeving rond de sector te verbeteren. Zij evalueren de effecten van bestaand beleid en rapporteren de bevindingen aan de overheid en het publiek. Beleidsmedewerkers werken nauw samen met partners, externe organisaties of andere belanghebbenden en stellen hen regelmatig op de hoogte.

Beleidsmedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken beleidsmedewerker

 • Herziet bestaand beleid of bestaande wetgeving, bijv. om anomalieën of verouderde maatregelen te ontdekken.
 • Stelt vast welke kwesties onderzocht of geanalyseerd moeten worden.
 • Onderzoekt relevante kwesties zoals sociale, economische en industriële ontwikkelingen, klantverwachtingen ten aanzien van campagnes en dienstverlening, etc.
 • Ontwikkelt, analyseert en evalueert beleidsopties.
 • Doet aanbevelingen voor nieuw beleid.
 • Maakt schattingen van de financiële implicaties en redelijkheid van bestaand beleid.
 • Onderhoudt contacten en overlegt met geïnteresseerde partijen (zoals campagneleiders), bijv. om beleidsbehoeften vast te stellen of beleidsopties te bespreken.
 • Schrijft rapporten en stelt instructies en adviezen voor beleidsveranderingen op.
 • Bereidt toespraken en presentaties voor.
 • Maakt beleids- en procedurehandleidingen en werkt deze zonodig bij.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Kennis

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

Vaardigheden

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Advies geven over wetgevingsbesluiten

  Staatsambtenaren tijdens een legislatuur advies geven over nieuwe wetsvoorstellen en de behandeling van wetsartikelen.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over economische ontwikkeling wetgeving inzake landbouw strategische planning nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren mededingingswetgeving vergaderingen regelen marktanalyse contacten leggen met culturele partners beleid voor de transportsector rapporten presenteren beleid voor de toeristische sector advies geven over de naleving van het overheidsbeleid preventie van verontreiniging evenementen organiseren projectbeheer uitvoeren publieke presentaties geven vrije handel promoten strategisch onderzoek uitvoeren een professioneel netwerk ontwikkelen agronomie culturele activiteiten ontwikkelen behoeften van een gemeenschap analyseren kwaliteitsstandaarden ecologische beginselen immigratiebeleid ontwikkelen immigratiewetgeving culturele faciliteit beheren contacten leggen met sponsors van evenementen beleid opstellen om de betrokkenheid te vergroten bij culturele ontmoetingsplaatsen onderwijsactiviteiten organiseren een doel toelichten culturele projecten risicofactoren inschatten beleid voor de energiesector promotiemiddelen ontwikkelen onderwijsmiddelen ontwikkelen asielsystemen met specialisten van culturele ontmoetingsplaatsen werken beleid voor de mijnbouwsector sociale rechtvaardigheid taakgegevens bijhouden marktonderzoek uitvoeren ondernemingsrecht dossiers voor overheidsfinanciering opstellen bedrijfsprocedures dialoog in de maatschappij bevorderen onderwijssysteem analyseren verbeteringsstrategieën aanbieden zorgen voor transparantie van informatie milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw programma's van culturele ontmoetingsplaatsen evalueren internationale betrekkingen opbouwen economische tendensen analyseren toezicht houden op werk op het gebied van belangenbehartiging relaties met de media opbouwen milieubewustzijn promoten ondernemingsbeleid volgen samenwerkingsrelaties aangaan wetgeving inzake verontreiniging buitenlandse zaken internationaal recht vooruitgang naar streefdoelen analyseren gemeenschapsrelaties opbouwen ondernemingsbeleid intercultureel bewustzijn tonen integratie in organisaties promoten advies geven over buitenlands beleid buitenlands beleid analyseren naleving van het overheidsbeleid inspecteren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie mediastrategie ontwikkelen consumentenrecht contacten onderhouden met politici beleid voor de communicatiesector implementatie van mensenrechten promoten plenaire vergaderingen van het parlement bijwonen internationale commerciële transactiebepalingen irreguliere migratie analyseren beginselen van projectbeheer concurrentiebeperkingen onderzoeken financiële marktontwikkelingen analyseren agrarische beleidslijnen ontwikkelen politiek zakelijke analyse organisatorische beleidslijnen opstellen beleid voor de handelssector door de overheid gefinancierde programma’s beheren evenementen op culturele ontmoetingsplaatsen promoten concurrentiebeleid ontwikkelen agrarisch beleid promoten conflictbeheersing toepassen toegang tot diensten mogelijk maken bedrijfsstrategieconcepten toezicht houden op kwaliteitscontroles werken met gemeenschappen resourceplanning uitvoeren cultureel beleid ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB