Beroep beleidsverantwoordelijke

Beleidsverantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ontwikkeling van beleidsprogrammaā€™s en zorgen ervoor dat de strategische doelstellingen van de organisatie worden verwezenlijkt. Zij houden toezicht op de beleidsvorming, de campagne en de belangenbehartiging op gebieden als milieu, ethiek, kwaliteit, transparantie en duurzaamheid van de organisatie.

Beleidsverantwoordelijke: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Advies geven over efficiĆ«ntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiƫntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • OndernemingsstrategieĆ«n ontwikkelen

  Strategieƫn voor bedrijven en organisaties plannen en ontwikkelen gericht op het bereiken van verschillende doeleinden, zoals het creƫren van nieuwe markten, het opknappen van de apparatuur en machines van een bedrijf, het implementeren van prijsstrategieƫn, enz.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

Optionele kennis en vaardigheden

communicatie binnen organisaties bevorderen sas language software voor statistische analysesystemen inspanningen coƶrdineren voor bedrijfsontwikkeling regeringsbeleid bedreigingen voor het milieu strategieƫn voor milieuherstel ontwikkelen voorlichtingscampagnes ontwerpen klantgedrag observeren ordehandhaving advies geven over milieusanering processen van de operationele afdeling gezondheids- en veiligheidsvoorschriften visionaire ambities integreren in het bedrijfsbeheer juridische vereisten identificeren projecten over wilde planten en dieren prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren business intelligence wetgeving inzake verontreiniging patenten intellectueeleigendomsrecht licentieovereenkomsten ontwikkelen projectbeheer milieuwetgeving ondernemingsbeleid milieubewustzijn promoten interne mededelingen verspreiden volksgezondheid datamining contacten onderhouden met politici verschillende communicatiekanalen gebruiken de ict-context van een organisatie analyseren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving businessplannen meedelen aan medewerkers organisatorische beleidslijnen opstellen metrische gegevens van een project beheren feedback van werknemers verzamelen veldwerk uitvoeren leveranciers identificeren omgaan met managers principes voor bedrijfsbeheer managers ondersteunen voldoen aan wettelijke verplichtingen instructies voor opdrachten verwerken technische beginselen bedrijfsinformatie interpreteren productieprocessen analyseren voor verbetering milieuactieplannen implementeren risicobeheer bedrijfsonderzoek voeren strategisch beheer implementeren richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen advies geven over fiscaal beleid voorstellen voor bedrijfsonderzoeken indienen advies geven over communicatiestrategieƫn milieu-inspanningen coƶrdineren technische voorschriften interpreteren naleving met wettelijke vereisten garanderen verkoopstrategieƫn naleving van licentieovereenkomsten controleren organisatorische normen definiƫren financiƫle producten toezicht houden op werk op het gebied van belangenbehartiging belastingwetgeving milieubeleid van een luchthaven coƶrdineren feedback over beroepsprestaties geven communiceren met bankiers ondernemingsrecht kwaliteitsstandaarden financiƫle wettelijke bepalingen licentieovereenkomsten voorbereiden zorgen dat producten voldoen aan de reglementaire bepalingen contacten leggen met regeringsfunctionarissen filosofieƫn over voortdurende verbetering processen van de juridische afdeling bedrijfsprocessen verbeteren strategieƫn voor belangenverdediging beheren strategisch denken toepassen milieugegevens analyseren processen van de marketingafdeling processen van de verkoopafdeling strategische bedrijfsbeslissingen nemen kernprestatie-indicatoren volgen wetenschappelijke gegevens analyseren statistiek technische informatie verzamelen verbeteringsstrategieƫn aanbieden voldoen aan de eisen van wettelijke instanties budgetten beheren marktonderzoek uitvoeren adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw juridisch advies geven vergunningen vernieuwen wetgeving inzake auteursrecht betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf op de hoogte blijven van vernieuwingen in verschillende zakelijke sectoren milieuvoorschriften op luchthavens advies geven over afvalbeheer werksfeer van continue verbetering creƫren werknemers opleiden contact opnemen met wetenschappers processen van de managementafdeling internationale handel gegevensanalyses uitvoeren uitvoerbaarheid analyseren bankactiviteiten wetgeving analyseren afvalbeheer gegevensmodellen operationele businessplannen implementeren invoer-/uitvoervergunningen beheren managers van bedrijfsafdelingen leiden productverbeteringen aanbevelen processen van de boekhoudafdeling modellering van bedrijfsprocessen processen van de financiƫle afdeling naleving van bedrijfsregels waarborgen strategieƫn om inkomsten te genereren ontwikkelen zakelijke analyses uitvoeren beheer van de leveringsketen milieubeleid ontwikkelen adviestechnieken gebruiken preventie van verontreiniging door managers opgestelde concepten nakijken strategische planning implementeren processen van personeelszaken milieuaudits uitvoeren advies geven over rechterlijke uitspraken zakelijke documenten ordenen milieubeleid gevolgen voor het milieu van grondwater beoordelen voorlichtingsmateriaal samenstellen onopgemerkte organisatorische behoeften identificeren afvalbeheerprocedures coƶrdineren advies geven over financiƫle zaken milieuproblemen melden financiƫle beleidslijnen handhaven bedrijfskennis beheren strategieƫn voor toeleveringsketens analyseren

Source: Sisyphus ODB