Beroep bemiddelaar

Bemiddelaars beslechten geschillen tussen twee partijen door de zaak te onderzoeken, beide partijen te ondervragen en advies te geven over een oplossing die voor hen het voordeligst zou zijn. Zij luisteren naar beide partijen om de communicatie te vergemakkelijken en tot een billijke overeenkomst te komen. Ook organiseren zij vergaderingen/ontmoetingen. Zij proberen geschillen door middel van dialoog en alternatieve oplossingen op te lossen, zodat ze niet aan een rechtbank hoeven te worden voorgelegd. Bemiddelaars zorgen ervoor dat de oplossing in overeenstemming is met wettelijke voorschriften en ook wordt gehandhaafd.

Bemiddelaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Onderhandelen in rechtszaken

  Onderhandelen namens de cliënt tijdens de behandeling van een juridische zaak om het meest gunstige resultaat voor de cliënt te verkrijgen en ervoor te zorgen dat alle besluiten in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften.

 • Regels voor bemiddeling opstellen

  De regels voor bemiddeling meedelen en handhaven met het oog op een correcte dienstverlening, zoals om de beurten spreken, niet onderbreken en een coöperatieve houding aannemen.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Officiële overeenkomsten bewerkstelligen

  Het faciliteren van een officiële overeenkomst tussen twee partijen bij het geschil, waarbij ervoor wordt gezorgd dat beide partijen instemmen met de beslissing waarover besloten is, en dat zij de nodige documenten schriftelijk vastleggen en ervoor zorgen dat beide partijen het ondertekenen.

 • Besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten

  Klanten ontmoeten, interviewen en adviseren om hun behoeften in verband met juridische aangelegenheden te kennen en een samenwerking tot stand te brengen gebaseerd op de specialisatie van het beroeps- of advocatenkantoor.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Luisteren naar de verhalen van de partijen

  Luisteren naar de argumenten van de partijen die betrokken zijn bij geschillen om misverstanden en miscommunicatie tussen hen op te helderen.

 • Communicatie tussen partijen bevorderen

  Partijen aanmoedigen om met elkaar te communiceren en hun mening over gebeurtenissen en gebeurtenissen te delen om zo samenwerkingspaden te vinden.

 • Advies geven over conflictbeheersing

  Private of publieke organisaties adviseren over het toezicht op mogelijke conflictrisico’s en de ontwikkeling, en over methoden voor de oplossing van conflicten die specifiek zijn voor de geïdentificeerde conflicten.

 • Onpartijdig blijven bij bemiddelingen

  Behouden van onpartijdigheid en streven naar een onbevooroordeelde positie bij het oplossen van geschillen tussen partijen in bemiddelingszaken.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

Optionele kennis en vaardigheden

contractenrecht juridische documenten herzien juridische documenten opstellen oplossingen voor problemen creëren contractuele geschillen beheren rechterlijke beslissingen nemen juridisch bewijs analyseren advies geven over rechterlijke uitspraken onderzoeksinterviews uitvoeren commercieel recht burgerlijk procesrecht juridische argumenten geven argumenten overtuigend aanbrengen beheer van rechtszaken juridische terminologie onpartijdigheid tonen consumentenrecht vragen beantwoorden contracten beheren financiële geschillen behandelen burgerlijk recht vennootschapsrecht juridisch onderzoek juridische persoonlijke problemen behandelen bewijsmateriaal verstrekken bemiddelen bij onderhandelingen juridisch advies geven belangen van de klant beschermen ondernemingsrecht gerechtelijke procedures analytisch denken

Source: Sisyphus ODB