Beroep bestemmingsmanager

Bestemmingsmanagers zijn verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de nationale/regionale/lokale toerismestrategieën (of het beleid) voor de ontwikkeling, het op de markt brengen en de promotie van bestemmingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkoopstrategieën

  De principes betreffende klantgedrag en doelmarkten met als doel de verkoop van een product of een dienst te promoten.

 • Geografische gebieden met toeristische relevantie

  Het gebied van de toeristische geografie in Europa en de rest van de wereld om relevante toeristische gebieden en bezienswaardigheden aan te duiden.

 • Toeristische middelen voor een bestemming die verder ontwikkeld kan worden

  Het bestuderen van toeristische hulpbronnen in een bepaald gebied en het potentieel daarvan voor de verdere ontwikkeling van toeristische diensten en evenementen.

 • Lokale regionale of toeristische sector

  De kenmerken van lokale bezienswaardigheden en evenementen, accommodatie, horeca en recreatieve activiteiten.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

Vaardigheden

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Toeristische bestemmingen evalueren

  Evalueren van een gebied door de typologie, de kenmerken en de toepassing ervan als toeristische bron te analyseren.

 • Een netwerk met leveranciers in de toeristensector opbouwen

  Opzetten van een wijdverbreid netwerk van toeleveranciers in de toeristische sector. Voorbereiden van het best mogelijke pakket en de best mogelijke toeristische diensten.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Optimale distributiekanalen selecteren

  Het beste distributiekanaal voor de klant kiezen.

 • Prijsstrategieën toepassen

  Methoden toepassen die worden gebruikt voor het bepalen van de waarde van een product, rekening houdend met marktomstandigheden, acties van concurrenten, inputkosten, enz.

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Een strategisch marketingplan opzetten voor beheer van toeristische bestemmingen

  Creëren van een kader en een algemene koers voor marketingactiviteiten rond een toeristische bestemming. Dit omvat marktonderzoek, merkontwikkeling, reclame en promotie, distributie en verkoop.

 • Marketingplannen uitvoeren

  Alle activiteiten uitvoeren die nodig zijn om specifieke marketingdoelstellingen binnen een bepaald tijdsbestek te bereiken

 • Productie en distributie van bestemmingspromotiemateriaal beheren

  Toezicht houden op het opstellen, produceren en distribueren van toeristische catalogi en brochures.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Inspanningen van belanghebbenden coördineren voor gerichte promoties

  Met relevante belanghebbenden, zoals ondernemers en overheidsinstellingen afstemmen, om een coöperatief product of promotiecampagne te ontwikkelen.

 • Leiding geven bij het afdrukken van toeristische uitgaven

  Het drukken van marketingpublicaties en materiaal voor de promotie van toeristische producten beheren.

 • Strategisch planningsproces van een merk leiden

  Het strategische planningsproces van het merk beheren en zorgen voor innovatie en vooruitgang in de methodologieën voor strategieplanning en verbeteringen in de communicatie met de consument om innovatie en strategieën te baseren op inzichten en behoeften van de consument.

 • Digitale marketingstrategieën plannen

  Ontwikkeling van digitale marketingstrategieën voor zowel vrijetijds- als zakelijke doeleinden, het creëren van websites en het omgaan met mobiele technologie en sociale netwerken.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Publiek-private samenwerking in het toerisme coördineren

  Toezicht houden op publieke en private partners voor het bereiken van toeristische ontwikkeling.

 • Distributie van promotiemateriaal voor bestemmingen beheren

  Toezicht houden op de distributie van toeristische catalogi en brochures.

 • Toezicht houden op het ontwerp en het drukken van toeristenbrochures

  Toezicht houden op het ontwerp van publicaties en materiaal voor het in de handel brengen van producten voor de promotie van toeristische producten.

Optionele kennis en vaardigheden

verslag doen over toeristische feiten een jaarlijkse marketingbegroting opstellen werknemers opleiden operationele activiteiten coördineren presentaties over toerisme geven relaties met leveranciers onderhouden toegangsstrategieën ontwikkelen informatiebrochures voor toeristen ontwikkelen een persmap voor de media ontwikkelen contracten beheren klantenoordelen analyseren werkprocedures ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB