Beroep bibliothecaris

Bibliothecarissen beheren bibliotheken en voeren bibliotheekdiensten uit. Zij beheren, verzamelen en ontwikkelen informatiebronnen. Zij maken informatie beschikbaar, toegankelijk en vindbaar voor elk type gebruiker.

Bibliothecaris: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Collectiebeheer

  Het proces voor de beoordeling, selectie en levenscyclus van de hulpbronnen om een samenhangende verzameling te creëren en te bevorderen in overeenstemming met de behoeften van de gebruikers of afnemers. Inzicht in het wettelijk depot voor de toegang tot publicaties op lange termijn.

 • Naleving van informatiebeheerregels

  Het beleid ten aanzien van processen en procedures voor het gebruik van informatie, het evenwicht tussen informatie over de beschikbaarheid van informatie en informatiebeveiliging en intellectuele-eigendomsrechten (IER) en de bescherming van persoonsgegevens.

Vaardigheden

 • Informatiebehoeften beoordelen

  Communiceren met klanten of gebruikers om te bepalen welke informatie zij nodig hebben en over de methoden waarmee zij toegang tot die informatie kunnen krijgen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Wetenschappelijk onderzoek plannen door de onderzoeksvraag te formuleren en empirisch of literatuuronderzoek uit te voeren om de juistheid van de onderzoeksvraag te onderzoeken.

 • Klantbeheer uitvoeren

  De behoeften van de klant in kaart brengen en begrijpen. Communiceren en samenwerken met belanghebbenden bij het ontwerpen, bevorderen en evalueren van diensten.

 • Onderhandelen over contracten met bibliotheken

  Onderhandelen over contracten voor diensten, materialen, onderhoud en uitrusting van bibliotheken.

 • Informatiediensten aan de hand van metingen evalueren

  Gebruik van bibliometrie, webometrie en webmetriek voor de evaluatie van informatiediensten.

 • Internetonderzoek uitvoeren

  Efficiënt zoeken op het internet om relevante informatie te verzamelen en deze met anderen te delen.

 • Nieuwe bibliotheekitems aankopen

  Evalueren van nieuwe bibliotheekproducten en -diensten, onderhandelen van contracten en plaatsen van bestellingen.

 • Bibliotheekmateriaal classificeren

  Code- en catalogusboeken, publicaties, audiovisuele documenten en ander bibliotheekmateriaal classificeren op basis van onderwerp of bibliotheekclassificatienormen.

 • Vragen van bibliotheekgebruikers analyseren

  Vragen van bibliotheekgebruikers analyseren om extra informatie te bepalen; helpen bij het verstrekken en lokaliseren van die informatie.

 • Digitale bibliotheken beheren

  Digitale inhoud verzamelen, beheren en bewaren voor permanente toegang en gespecialiseerde zoek- en opvraagfuncties aanbieden aan specifieke gebruikersgemeenschappen.

 • Oplossingen voor informatiekwesties ontwikkelen

  De informatiebehoeften en -uitdagingen analyseren om doeltreffende technologische oplossingen te ontwikkelen.

 • Informatie over de bibliotheek geven

  Het gebruik van de diensten, bronnen en apparaten van de bibliotheek uitleggen; informatie verstrekken over de gebruiken van de bibliotheek.

Optionele kennis en vaardigheden

software gebruiken voor gegevensbewaring financiering voor bibliotheken aanvragen informatie organiseren studenten begeleiden op schoolreis helpen bij de planning van bibliotheken bibliotheeklijsten opstellen educatieve programma's in bibliotheken ontwikkelen veiligheid van studenten garanderen procedures in het hoger onderwijs wetgeving inzake auteursrecht dagelijkse bibliotheekactiviteiten leiden bibliotheekuitrusting onderhouden fondsenwerving beheren kleuterschoolprocedures toezicht houden op de speelplaats overleggen met bibliotheekcollega's procedures in het secundair onderwijs veranderingsmanagement toepassen digitale archieven beheren semantische bomen opstellen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten helpen bij de organisatie van schoolevenementen classificatiesystemen ontwikkelen documenten converteren van analoog naar digitaal studenten bijstaan bij de werking van de bibliotheek personeelszaken beheren literatuur muziekgenres nieuw personeel in dienst nemen procedures in het lager onderwijs socialemediamarketing toepassen muziek- en video-industrie onderwijsprogramma's coördineren professionele teksten opstellen soorten literatuurgenres

Source: Sisyphus ODB