Beroep Bibliothecaris

Een bibliothecaris verricht diverse werkzaamheden in een bibliotheek, hij/zij is zowel voor als achter de schermen actief. Een bibliothecaris verschaft informatie over boeken en andere uitleenmateriaal aan gebruikers, zorgt voor een mooie tentoonstelling van boeken en onderhoudt het contact met andere bibliotheken, bijvoorbeeld over onderlinge uitleen. Achter de schermen een bibliothecaris bestelt uitleenmateriaal, zorgt er voor dat het computersysteem het uitlenen en terugbrengen van boeken registreert, dat het uitgeleende materiaal bij terugkomst weer op de juiste plek gezet wordt. Indien het materiaal beschadigd is, zorgt de bibliothecaris voor het herstel. Een bibliothecaris houdt in de gaten welke nieuwe boeken verschijnen en leest recensies over boeken, zodat hij/zij op de hoogte is van de ontwikkelingen in de boekenwereld.

Bibliothecaris: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken bibliothecaris

 • Informeren van gebruikers over boeken en ander uitleenmateriaal.
 • Zorgen voor een mooie tentoonstelling van boeken.
 • Onderhouden van contacten met andere bibliotheken.
 • Bestellen van uitleenmateriaal.
 • Zorgen dat een computer registreert dat boeken uitgeleend en ingenomen worden.
 • Terugzetten van uitgeleend materiaal op de juiste plek.
 • Herstellen van beschadigd uitleen materiaal.
 • Op de hoogte blijven van de nieuwste boeken.

Gerelateerde beroepen bibliotheek

 • Administratief medewerker bibliotheek
 • Archivaris, archiefbeheerder
 • Bibliothecaris
 • Documentalist
 • Medewerker informatievoorziening bibliotheek

Source: Sisyphus ODB