Beroep bibliotheekmanager

Directeuren/managers van een bibliotheek houden toezicht op het correcte gebruik van bibliotheekapparatuur en -items. Zij beheren de geleverde diensten van een bibliotheek en de werking van de afdelingen binnen een bibliotheek. Zij verzorgen ook opleidingen voor nieuwe medewerkers en beheren het budget van de bibliotheek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bibliotheekmanager

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden van een bibliotheek.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Ontwikkelen en bevorderen marketingstrategieën.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers, bepalen van prijzen van de huur van boeken.
 • Onderhouden van contacten met andere bibliotheken.
 • Bijhouden van het uitkomen van nieuwe boeken en recensies lezen over boeken.
 • Zorgdragen voor een goede dienstverlening, zoals een afwisselend aanbod aan boeken inclusief heldere informatie.

Gerelateerde beroepen bibliotheek

 • Administratief medewerker bibliotheek
 • Archivaris, archiefbeheerder
 • Bibliothecaris
 • Documentalist
 • Medewerker informatievoorziening bibliotheek

Kennis

 • Literatuur

  De verzameling artistieke teksten die worden gekenmerkt door schoonheid van expressie, vorm en de universaliteit van intellectuele en emotionele aantrekkingskracht.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Collectiebeheer

  Het proces voor de beoordeling, selectie en levenscyclus van de hulpbronnen om een samenhangende verzameling te creëren en te bevorderen in overeenstemming met de behoeften van de gebruikers of afnemers. Inzicht in het wettelijk depot voor de toegang tot publicaties op lange termijn.

 • Soorten literatuurgenres

  De verschillende literaire genres in de geschiedenis van de literatuur, de techniek, de toonzetting, de inhoud en de lengte.

Vaardigheden

 • Onderhandelen over contracten met bibliotheken

  Onderhandelen over contracten voor diensten, materialen, onderhoud en uitrusting van bibliotheken.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Informatie over de bibliotheek geven

  Het gebruik van de diensten, bronnen en apparaten van de bibliotheek uitleggen; informatie verstrekken over de gebruiken van de bibliotheek.

 • Overleggen met bibliotheekcollega's

  Communiceer met collega’s en medewerkers; neem gezamenlijk beslissingen en bepaal de huidige en toekomstige bibliotheekdiensten die aangeboden kunnen worden.

 • Nieuwe bibliotheekitems aankopen

  Evalueren van nieuwe bibliotheekproducten en -diensten, onderhandelen van contracten en plaatsen van bestellingen.

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Digitale bibliotheken beheren

  Digitale inhoud verzamelen, beheren en bewaren voor permanente toegang en gespecialiseerde zoek- en opvraagfuncties aanbieden aan specifieke gebruikersgemeenschappen.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Nieuw personeel in dienst nemen

  Nieuw personeel in dienst nemen bij een bedrijf of organisatie via een voorbereide reeks procedures. Personele beslissingen nemen en rechtstreeks medewerkers selecteren.

 • Dagelijkse bibliotheekactiviteiten leiden

  Toezicht houden op dagelijkse bibliotheekactiviteiten en -handelingen. Budgettering-, planning en personeelsactiviteiten zoals aanwerving, opleiding, planning en prestatiebeoordeling.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

vragen van bibliotheekgebruikers analyseren bibliotheekmateriaal evalueren professionele teksten opstellen wetgeving inzake auteursrecht deelnemen aan schoolprogramma's over bibliotheken muziek- en video-industrie digitale archieven beheren informatie organiseren informatiebehoeften beoordelen financiering voor bibliotheken aanvragen fondsenwerving beheren veranderingsmanagement toepassen bibliotheekmateriaal classificeren personeelszaken beheren

Source: Sisyphus ODB