Beroep bio-ingenieur

Bio-ingenieurs combineren de meest recente bevindingen op het gebied van biologie met technische logica om oplossingen te ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van de maatschappij. Zij kunnen verbetersystemen ontwikkelen voor de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, landbouw, voedselproductie, genetische modificatie en economisch gebruik.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Genetica

  Onderzoek van erfelijkheid, genen en variaties in levende organismen. De genetische wetenschap probeert inzicht te krijgen in het doorgeven van genetische kenmerken door ouders aan hun nakomelingen en in de structuur en het gedrag van genen van levende wezens.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

gelpermeatiechromatografie laboratoriumproeven uitvoeren farmaceutische sector advies geven over vervuiling door nitraten 3d-schema's interpreteren gistingsproces van voedingswaren experimentele gegevens verzamelen opslag van voedingsmiddelen interne geneeskunde farmaceutisch productieproces beoordelen goede productiepraktijken analytische wiskundige berekeningen uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving materialen voor medische apparaten productontwerpen ontwikkelen gaschromatografie processen voor biokatalyse ontwerpen industrieel ontwerpen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie resultaten van de analyse documenteren productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen ontwerpbeginselen productieprocessen voor voedingsmiddelen ontwikkelen toxicologische onderzoeken uitvoeren ontwerpspecificaties opstellen farmaceutische chemie assisteren bij klinische proeven testprocedures ontwikkelen technieken toepassen voor statistische analyses wiskunde haalbaarheid van de implementatie van ontwikkelingen beoordelen statistische procesbeheersing hogedrukvloeistofchromatografie toepassen software voor technisch tekenen gebruiken opleidingsmateriaal voor biochemische productie ontwerpen voedingsmiddelenwetenschap zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving wetenschappelijke apparatuur ontwerpen geneesmiddelenontwikkeling voedingsmiddelen systemen ontwerpen voor de bereiding van farmaceutische producten verpakkingsprocessen chromatografiesoftware gebruiken biomedische techniek testprocedures analytische chemie monsters op verontreinigende stoffen testen laboratoriumtechnieken toxicologie 2d-schema's interpreteren kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten evolutiebiologie simulaties in het laboratorium uitvoeren technische principes onderzoeken chemische testprocedures beheren prototypes ontwerpen biologische gegevens verzamelen geneesmiddelen ontwikkelen wetenschappelijke methoden toepassen verpakkingstechniek hogedrukvloeistofchromatografie adviseren over productieproblemen gegevensbeheer van producten biotechnologie

Source: Sisyphus ODB