Beroep biofysicus

Biofysici bestuderen de bestaande relatie tussen levende organismen en natuurkunde. Zij verrichten onderzoek naar levende organismen op basis van de natuurkundige methoden die erop gericht zijn de complexiteit van het leven uit te leggen, patronen te voorspellen en conclusies te trekken over aspecten van het leven. De onderzoeksgebieden van biofysici beslaan DNA, eiwitten, moleculen, cellen en omgevingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Proteïnes

  De voedingsstoffen die levende organismen de energie geven om te leven en te werken.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Onderzoek naar flora uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over planten om hun basisaspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Onderzoek naar fauna uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over het leven van dieren om de fundamentele aspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Celmonsters microscopisch onderzoeken

  De celmonsters voorbereiden en plaatsen voor onderzoek op objectglaasjes, vlekken en merktekens met celstructuur en afwijkingen.

 • Celkweken analyseren

  Celkweken analyseren die gegroeid zijn uit weefselmonsters en eveneens een screening uitvoeren van het cervicale uitstrijkje om vruchtbaarheidsproblemen op te sporen.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

Optionele kennis en vaardigheden

telescopen bedienen biologische gegevens verzamelen medische microbiologie organische chemie wetenschappelijke meetapparatuur bedienen laboratoriumapparaten ijken analytische wiskundige berekeningen uitvoeren meetinstrumenten gebruiken technieken toepassen voor statistische analyses klinische chemie osteologie wetenschappelijke verhandelingen schrijven virologie monsters voor analyse verzamelen moleculaire biologie onderzoeksvoorstellen schrijven

Source: Sisyphus ODB