Beroep biometricus

Biometrici verrichten onderzoek op het gebied van biometrie. Zij voeren statistische of biologische onderzoeksprojecten uit door het meten van vingerafdrukken, netvliezen en menselijke vormen voor medische of industriële toepassingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Biometrie

  De wetenschap die voor identificatiedoeleinden statistische analyses maakt van menselijke kenmerken, waaronder het netvlies, de stem of het DNA.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Actuele gegevens interpreteren

  Gegevens analyseren die verkregen werden uit bronnen zoals marktgegevens, wetenschappelijke documenten, eisen van klanten en vragenlijsten die actueel zijn om de ontwikkeling en innovatie binnen expertisedomeinen te beoordelen.

 • Protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen

  Ontwikkelen en registreren van de proceduremethode die voor een specifiek wetenschappelijk experiment wordt gebruikt om de replicatie ervan mogelijk te maken.

 • Onderzoeksproces plannen

  De onderzoeksmethodologieën en -planning schetsen om ervoor te zorgen dat het onderzoek grondig en efficiënt kan worden uitgevoerd en dat de doelstellingen tijdig kunnen worden behaald.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

sas language statistische software ontwikkelen experimentele gegevens verzamelen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen trainingssessies voorbereiden softwaredesign creëren biologie onderzoeksvoorstellen schrijven systemen voor gegevensverzameling beheren werkgerelateerde verslagen schrijven visuele gegevens voorbereiden onderwijsstrategieën toepassen advies geven over wetgevingsbesluiten assisteren bij wetenschappelijk onderzoek lesinhoud voorbereiden databases beheren wetenschappelijke verhandelingen schrijven openbare onderzoeken uitvoeren in lesmateriaal voorzien gevolgen voor het milieu beoordelen software voor statistische analysesystemen assisteren bij klinische proeven

Source: Sisyphus ODB