Beroep blogger

Bloggers schrijven onlineartikels over een breed scala aan onderwerpen zoals politiek, mode, economie en sport. Zij kunnen objectieve feiten brengen, maar vaak geven zij ook hun mening over het betreffende onderwerp. Bloggers communiceren ook met hun lezers via commentaren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Beheer van sociale media

  Planning, ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor het beheer van socialemediaplatforms, de publicaties, de instrumenten voor het beheer van sociale media en het imago van organisaties op deze media.

 • Onlinemodereertechnieken

  De strategieën en methoden die worden gebruikt voor online interactie en het beheren van onlinegebruikers en -groepen.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

Vaardigheden

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback

  Werk bewerken en aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van collega’s en uitgevers.

 • Online-inhoud beheren

  Ervoor zorgen dat de inhoud van de website actueel, georganiseerd en aantrekkelijk is en beantwoordt aan de behoeften van het publiek, de vereisten van de onderneming en de internationale normen door de links te controleren en de publicatietijd en -volgorde vast te stellen.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

 • Online nieuwsinhoud creëren

  Nieuwsinhoud voor bijvoorbeeld websites, blogs en sociale media creëren en uploaden.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Online verzoeken van gebruikers opvolgen

  Feedback ontvangen van online bezoekers en maatregelen nemen die tegemoetkomen aan hun specifieke behoeften.

 • Website beheren

  Online verkeer in de gaten houden, schattingen maken en verbeteringen aan de website aanbrengen.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

Optionele kennis en vaardigheden

gesprekstechnieken beeldbewerking uitvoeren vraaggesprekken documenteren desktoppublishing online-communityplan ontwikkelen juistheid van informatie controleren opgenomen geluid bewerken persoonlijke financiën beheren foto's bewerken live online rapporteren personen interviewen socialemediamarketing toepassen literatuuradministratie beheren marketingtechnieken voor sociale media contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden video's bewerken tegen een deadline schrijven spelling websitegebruikers onderzoeken onlinegegevensanalyses uitvoeren digitale bewegende beelden bewerken desktoppublishingtechnieken toepassen audiobewerkingssoftware grammatica- en spellingsregels toepassen grammatica

Source: Sisyphus ODB