Beroep bodemdeskundige

Bodemdeskundigen onderzoeken en bestuderen de wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de bodem. Zij geven advies over de wijze waarop de kwaliteit van de bodem kan worden verbeterd om de natuur, de voedselproductie of de menselijke infrastructuur te ondersteunen met behulp van meettechnieken, irrigatietechnieken en erosiebeperkende maatregelen. Zij zorgen voor de instandhouding en het herstel van land dat lijdt onder intensieve landbouw of menselijke interactie.

Bodemdeskundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Europese wetgeving inzake pesticiden

  Het EU-kader voor communautaire maatregelen ter bevordering van een duurzaam gebruik van pesticiden.

 • Bodemstructuur

  Diversiteit van bodemelementen en bodemtypes in verband met plantengroei.

 • Bodemkunde

  Wetenschapsgebied dat de bodem als natuurlijke hulpbron, de kenmerken, de samenstelling en de classificatie van de natuurlijke hulpbronnen bestudeert. Ook wordt gekeken naar het fysische, biologische en chemische potentieel van de bodem.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Grondmechanica

  Beschikken over grondig inzicht in de eigenschappen van de bodem met betrekking tot het analyseren van vervormingen van vloeistoffen in de bodem die de door de mens aangelegde structuren ondersteunen.

 • Beginselen van gewasproductie

  Beginselen voor de teelt van gewassen, de natuurlijke cyclus, het opkweken van de natuur, de groeiomstandigheden en de beginselen van biologische en duurzame productie. Kwaliteitscriteria en -eisen voor zaden, planten en gewassen.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

Vaardigheden

 • Raad geven over natuurbehoud

  Informatie verstrekken over en voorstellen doen voor maatregelen met betrekking tot natuurbehoud.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Tests op bodemmonsters uitvoeren

  Analyseren en testen van bodemmonsters; de gaschromatografie bepalen en relevante isotopen- en koolstofinformatie bepalen; de viscositeit bepalen.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over bodem- en waterbescherming monsters voor analyse verzamelen zorgen voor vruchtbaarheid van grond wetenschappelijk onderzoek uitvoeren agrarische productiebeginselen milieuwetgeving inspectiemethoden veldwerk uitvoeren verslag van landmeting voorbereiden oogstmethoden voor planten contacten onderhouden met gewastelers advies geven over meststoffen en herbiciden onderzoeksmetingen registreren landbouwvelden inspecteren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen landmetingen uitvoeren landmeetapparatuur afstellen laboratoriumtechnieken milieutechniek advies geven over verontreinigingspreventie landmeting irrigatiesystemen actieplannen voor biodiversiteit implementeren agronomische productiebeginselen regeringsbeleid irrigatiestrategieën ontwikkelen agronomie bemestingsbeginselen vermeerdering van planten landmeetapparatuur bedienen preventie van verontreiniging landbouwmateriaal biologie invloed van klimaatverandering

Source: Sisyphus ODB