Beroep bosbouwer

Bosbouwers voeren verschillende taken uit om bomen, bosgebieden en bossen te verzorgen en te beheren. Hun werkzaamheden omvatten onder meer het planten, snoeien, uitdunnen en kappen van bomen en het beschermen van bomen tegen plagen, ziekten en schade.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

Vaardigheden

 • Bosbranden beheren

  Bescherming van leven, eigendommen en hulpbronnen door het voorkomen van bosbranden. Brand detecteren, controleren, beperken en onderdrukken wanneer deze zich voordoet. Integreren van kennis van brandregimes, de effecten van brand en de waarden die een risico vormen, het vereiste niveau van bosbescherming en de kosten van brandgerelateerde activiteiten.

 • Helpen bij de identificatie van bomen

  Assisteren bij de ontwikkeling en verbetering van technieken voor het meten en identificeren van bomen. Verschillende informatiebronnen verkrijgen en gebruiken om bomen nauwkeurig te identificeren, de kenmerken van de bomen te gebruiken om de identificatie van de bomen te vergemakkelijken, de boomsoorten in alle seizoenen identificeren.

 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen

  Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen met behulp van conventionele of biologische methoden rekening houdend met klimaat, plant- of gewastype en voorschriften op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Pesticiden bewaren en hanteren in overeenstemming met de aanbeveling en de wetgeving.

 • Hoog niveau van veiligheidsbewustzijn hebben

  Zorgen voor een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn; persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; communiceren met het personeel en advies geven over gezondheids- en veiligheidskwesties.

 • Controleren op boomziekten

  Zieke of ongewenste bomen identificeren. Ze verwijderen met behulp van elektrische zagen of handzagen.

 • Biodiversiteit beschermen

  De biodiversiteit van de soort in stand houden door het ecosysteem te observeren.

 • Groene planten planten

  Handmatig of met behulp van gronduitrusting zaadjes planten.

 • In bomen klimmen

  Op een veilige manier in bomen klimmen en afdalen uit bomen.

 • Bosbouwapparatuur gebruiken

  Gebruiken van diverse bosbouwapparaten, zoals skidders, bulldozers voor het trekken van verticuteermachines of apparatuur voor de voorbereiding van het terrein over bosgebieden die moeten worden geregenereerd.

 • Onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren

  In overeenstemming met de nationale industrie en de behoeften van de afnemer werkzaamheden voor onkruidverdelging en plantenziekten uitvoeren.

 • Bomen planten

  Verplanten en planten van bomen of boomzaden in bosgebieden en bossen.

 • Borden plaatsen

  Het plaatsen van borden met behulp van een graver, een schop, een stamper en andere met de hand bediende gereedschappen.

 • Bomen uitdunnen

  Het verwijderen van bepaalde bomen uit een groep om de gezondheid van de bomen, de houtwaarde en de productie te verbeteren.

 • Bomen verzorgen

  Struiken en hagen planten, bemesten en snoeien. Bomen onderzoeken om hun toestand te beoordelen en de behandeling te bepalen. Acties ondernemen om insecten, schimmels en ziekten die schadelijk zijn voor bomen te elimineren, helpen bij het voorgeschreven verbranden, en acties ondernemen om erosie te voorkomen.

 • Hekken bouwen

  Een hekwerk plaatsen met behulp van een kuilengraver, een schop, een stamper en andere handgereedschappen.

 • Zelfstandig werken in bosbouwdiensten

  Zelfstandig taken uitvoeren in bosbouwdiensten door beslissingen te nemen zonder hulp. Taken afhandelen en problemen aanpakken zonder hulp van buitenaf.

 • Boomwerkzaamheden op hoogte uitvoeren met een takel

  De te verwachten belasting berekenen die voor de tuigage wordt gebruikt. Compatibele componenten kiezen voor het ophangsysteem en de plaats van de ankerpunten kiezen voor de ophangelementen. Rekening houden met de verwachte belasting en de posities van de grondbemanning, andere ankerpunten, apparatuur, geplande valzone en verwerkingsgebied. Kleinere delen van de boom verwijderen met behulp van geschikte snij-apparatuur, waarbij de schokbelasting in het tuigagesysteem tot een minimum wordt beperkt.

 • Pesticiden sproeien

  Sproeien van pesticidenoplossingen om insecten, schimmels, onkruidgroei en ziekten onder controle te houden.

 • Bosonderzoeksploeg helpen

  Meetlint en de meetstaven vasthouden. Palen dragen en plaatsen. Vegetatie verwijderen uit de gezichtslijn. Het assisteren van bosonderzoeksmedewerkers bij aanverwante taken.

 • Bosbouwmateriaal onderhouden

  De bosbouwuitrusting controleren om ervoor te zorgen dat het bedrijfsklaar is.

 • Ongediertebestrijding uitvoeren

  Gewassen besproeien tegen ongedierte en ziekten in overeenstemming met de nationale voorschriften en de wensen van de klant. Drijfmest en kunstmest verspreiden overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften

 • Wandelroutes onderhouden

  Wandelpaden controleren en indien nodig struiken van paden en wegen verwijderen. Kampeerplekken inspecteren en het gebied voorbereiden voor bezoekers.

Optionele kennis en vaardigheden

beslissingen nemen inzake bosbeheer bosproducten behandelen aandacht besteden aan veiligheid tijdens de uitvoering van bosbouwactiviteiten bosbouwstrategieën ontwikkelen milieu-incidenten melden campingfaciliteiten onderhouden zich aanpassen aan veranderingen in de bosbouw jacht een computer gebruiken

Source: Sisyphus ODB