Beroep bosopzichter

Bosopzichters zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de natuurlijke en economische levensvatbaarheid van een bebost gebied of bos en voor de activiteiten in verband met het beheer en de instandhouding ervan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Agronomie

  Onderzoek naar de combinatie van landbouwproductie en -bescherming en regeneratie van de natuurlijke omgeving. Omvat de beginselen en methoden van kritische selectie en adequate toepassingsmethoden voor duurzaamheid in de landbouw.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Regelgeving inzake bosbouw

  Wettelijke voorschriften voor de bosbouw: landbouw- en plattelandswetgeving en jacht- en visserijwetgeving.

Vaardigheden

 • Bossen beheren

  Bosbeheerplannen opstellen door toepassing van de bedrijfsmethoden en de bosbouwprincipes met het oog op een efficiënt beheer van de bosbestanden.

 • Gezondheid van bossen controleren

  De gezondheid van bossen controleren om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke acties worden ondernomen door de boswerkers.

 • Toezien op bosbeheerwerkers

  Toezicht houden op en het personeel coördineren dat in de bosgebieden werkt.

 • Technische rapporten schrijven over bomen

  Opstellen van schriftelijke adequate rapporten over onderwerpen die met bomen te maken hebben, voor partijen zoals ingenieurs, advocaten, of hypotheek- en verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld als de wortels van de bomen problemen veroorzaken voor de integriteit van gebouwen en infrastructuur.

 • Aanplant van bomen organiseren

  Boomplantages organiseren. Gewassen op een efficiënte manier telen.

 • Werk organiseren

  Het organiseren, toewijzen en coördineren van de leden van het team. De organisatie van de productieprogramma’s en de planning van de productie en de verkoop. De aankoop van materiaal en uitrusting. Beheer van de voorraden.

 • Bossen behouden

  Bosstructuren, de biodiversiteit en de ecologische functies proberen te behouden en te herstellen.

 • Productiviteit van bossen controleren

  Toezicht houden op de bosproductiviteit deze verbeteren door het organiseren van teelt, houtkap en maatregelen op het gebied van gezondheid.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan personeel advies geven over houtkap houtproductie voorspellen hout oogsten verkoop van hout coördineren schade inschatten productieondernemingen beheren communicatietechnieken gebruiken omgaan met klanten in de bosbouw onderzoek inzake bosbouw coördineren boswetgeving toepassen zelfstandig werken in bosbouwdiensten projectbeheer uitvoeren budgetten beheren oogsten organiseren werkprogramma’s ontwikkelen voor natuurgebieden milieu-incidenten melden principes voor bedrijfsbeheer tijd beheren bij bosbouw een computer gebruiken jacht communiceren met klanten geografische informatiesystemen gps-systemen gebruiken

Source: Sisyphus ODB