Beroep bouwkundig ingenieur

Bouwkundig ingenieurs interpreteren bouwontwerpen en voegen technische specificaties toe aan bouwprojecten. Zij integreren de bouwbeginselen in de ontwerpen om ervoor te zorgen dat de structuren veilig en resistent zijn. Zij werken samen met architecten en ingenieurs om ontwerpideeën om te zetten in uitvoerbare plannen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bouwmethoden

  De verschillende technieken en methoden voor het oprichten van gebouwen en andere constructies.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

 • Architectonisch ontwerp

  De tak van de architectuur die streeft naar evenwicht en harmonie in de onderdelen van een bouw- of architectuurproject.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Afmetingen in een bouwkundig ontwerp integreren

  Metingen, die gedaan werden op locaties of in het project opgenomen, integreren in het ontwerp en de opmaak van architectuurprojecten. Overwegingen zoals brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica integreren.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Toezicht houden op bouwprojecten

  Ervoor zorgen dat het bouwproject uitgevoerd wordt in overeenstemming met de bouwvergunning, de uitvoeringsplannen, de prestatie- en ontwerpspecificaties en de relevante voorschriften.

 • Bouwplaats controleren

  Te allen tijde overzicht houden van wat er op de bouwplaats gebeurt. Identificeren wie er aanwezig is en in welke fase van de bouwwerkzaamheden elke ploeg zich bevindt.

 • Nadenken over beperkingen bij bouwontwerpen

  De verschillende soorten beperkingen overzien in architectuur- en bouwprojecten, waaronder budgettaire, tijds-, arbeids-, materiaal- en natuurlijke beperkingen.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Adviseren over bouwaangelegenheden

  Advies verstrekken aan de verschillende partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten. Hen bewust maken van belangrijke overwegingen op het gebied van het bouwen en advies geven over bouwbegrotingen.

 • Bouwvereisten van klanten in een bouwkundig ontwerp integreren

  De eisen van klanten voor bouwprojecten interpreteren en ze integreren in het ontwerp van de constructie, rekening houdend met de haalbaarheid en de budgettaire beperkingen.

 • Communiceren met bouwvakkers

  Informatie uitwisselen met bouwvakkers of toezichthouders om te zorgen voor een soepel verkoop van het bouwproject. Updates over de voortgang en eventuele obstakels verkrijgen en de bouwvakkers informeren over wijzigingen in de planning of procedures.

 • Aan technische eisen voldoen

  Houd rekening met technische eisen die van de cliënten of van de ingenieurs komen om ze in het ontwerp te integreren.

 • Numerieke berekeningen maken

  Werken met getallen en complexe berekeningen uitvoeren. Inzicht in de basisprincipes van wiskunde is cruciaal.

Optionele kennis en vaardigheden

problemen analyseren met het oog op kansen bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden aan esthetische eisen voldoen architecturale plannen ontwikkelen civiele techniek naleving van parameters in bouwprojecten volgen ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen klanten advies geven over bouwmaterialen bouwmaterialensector met belanghebbenden onderhandelen technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren technische ontwerpen aanpassen architectonische theorie

Source: Sisyphus ODB