Beroep brandmanager

Brandmanagers analyseren en plannen de manier waarop een merk in de markt wordt gezet.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kanaalmarketing

  De strategieën en praktijken van afzetkanalen, waarbij producten al dan niet rechtstreeks via partners worden verdeeld om de producten naar de eindverbruiker te brengen.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Verkoopstrategieën

  De principes betreffende klantgedrag en doelmarkten met als doel de verkoop van een product of een dienst te promoten.

Vaardigheden

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Naamgevingsstrategieën uitvoeren

  Namen verzinnen voor nieuwe en bestaande producten; taal- en cultuurspecifieke aanpassingen zijn noodzakelijk om het gewenste effect te bereiken.

 • Merkactiva beheren

  Procedure voor het beheren van merken als activa om hun waarde te maximaliseren.

 • Merkanalyses uitvoeren

  Kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitvoeren van alle informatie die nodig is om de huidige staat van een merk te beoordelen.

 • Socialemediamarketing toepassen

  Gebruik van website-verkeer van sociale media zoals Facebook en Twitter om de aandacht en deelname van bestaande en potentiële klanten te genereren via discussieforums, web logs, microblogging en sociale communities om een snel beeld van of inzicht in onderwerpen en meningen in het sociale web te verkrijgen en om inkomende opdrachten of aanvragen te behandelen.

 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen

  De betekenis begrijpen van financiële basisbegrippen en -termen die in bedrijven en financiële instellingen of organisaties worden gebruikt.

 • Merkgerelateerde richtlijnen opstellen

  Richtlijnen ontwikkelen en te implementeren voor een strategische merkbehandeling door alle belanghebbenden; relevante inhoud zoals toekomstige verwachtingen en merkrichtlijnen bespreken; voorbereid zijn op uitdagingen.

 • Merkidentiteiten definiëren

  De kenmerken van een merk definiëren; identificeren waar het merk voor staat; zowel intern als extern een sterke merkperceptie ontwikkelen.

 • Strategisch planningsproces van een merk leiden

  Het strategische planningsproces van het merk beheren en zorgen voor innovatie en vooruitgang in de methodologieën voor strategieplanning en verbeteringen in de communicatie met de consument om innovatie en strategieën te baseren op inzichten en behoeften van de consument.

 • Reclamecampagnes coördineren

  Het organiseren van acties om een product of dienst te promoten; toezien op de productie van tv-reclame, advertenties in kranten en tijdschriften, postpakketten, e-mailcampagnes, websites, stands en andere reclamekanalen voorstellen

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Optimale distributiekanalen selecteren

  Het beste distributiekanaal voor de klant kiezen.

 • Creativiteit in het team stimuleren

  Gebruik maken van technieken zoals brainstormen om de creativiteit in het team te stimuleren.

 • Een jaarlijkse marketingbegroting opstellen

  De berekening maken van zowel de inkomsten als de uitgaven die naar verwachting in het komende jaar zullen worden betaald over de activiteiten in verband met marketing, zoals reclame, verkoop en levering van producten aan mensen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Reclamecampagnes plannen

  Ontwikkelen van een methode om een product te promoten via verschillende kanalen, zoals televisie, radio, gedrukte media en online platforms, sociale media met als doel om te communiceren en waarde te leveren aan klanten.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Nieuwe zakenkansen identificeren

  Potentiële klanten of producten nastreven om extra omzet te genereren en te zorgen voor groei.

 • Merken positioneren

  Een duidelijke identiteit en unieke positie op de markt ontwikkelen; met belanghebbenden communiceren en zich onderscheiden van concurrenten.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Marketingplannen uitvoeren

  Alle activiteiten uitvoeren die nodig zijn om specifieke marketingdoelstellingen binnen een bepaald tijdsbestek te bereiken

 • Verkoopanalyses uitvoeren

  Verkooprapporten onderzoeken om na te gaan welke goederen en diensten wel en niet goed verkocht werden.

 • Onlinecommunicatieplannen van merken ontwerpen

  De inhoud en presentatie ontwerpen van het merk in een online interactief platform.

 • Analyses van de behoeften van klanten uitvoeren

  De gewoonten en behoeften van klanten en doelgroepen analyseren om nieuwe marketingstrategieën uit te werken en toe te passen en meer goederen op een meer doeltreffende wijze te verkopen.

Optionele kennis en vaardigheden

nieuwe verpakkingsontwerpen plannen meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren huidige praktijken proberen te innoveren budgetten beheren arbeidswet vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden relaties met leveranciers onderhouden evenementenbeheer uitvoeren zoekmachineoptimalisatie uitvoeren product afprijzen

Source: Sisyphus ODB