Beroep brouwmeester

Brouwmeesters garanderen de brouwkwaliteit van huidige producten en creëren mengsels voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Voor de huidige producten houden zij toezicht op het hele brouwproces volgens een van de vele brouwmethoden. Voor nieuwe producten ontwikkelen zij nieuwe formules voor het brouwen en verwerken of wijzigen zij bestaande methoden om potentiële nieuwe producten te bedenken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Klaringsproces

  Proces waarbij het beslag wordt gescheiden in heldere, vloeibare wort en graanrestanten. Klaren omvat meestal drie stappen: maischen, recirculatie en uitwassen.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Proces voor het verfijnen van wort

  Overheveling van het wort van de wortketel naar de whirlpool om het wort te ontdoen van onopgeloste hop en eiwitten en het klaar te maken voor koeling.

 • Soorten gerst

  De verschillende soorten gerst; hun kenmerken en kwaliteit.

 • Gistingsproces van dranken

  Gistingsprocessen waarbij suiker omgezet wordt in alcohol, gassen en zuren. 

 • Proces voor het koken van wort

  Het koken van wort waarbij de brouwer hop aan de wort toevoegt en het mengsel kookt in een wortketel. Door de bitter smakende wortverbindingen blijft het bier langer houdbaar.

 • Brouwprocessen

  De processen en technieken waarmee grondstoffen worden omgezet in een fermenteerbaar substraat voor de productie van bier.

 • Ingrediënten voor de productie van bier

  Basisingrediënten van bier, bestaande uit water, een zetmeelbron zoals gemoute gerst, biergist voor de productie van de gisting en een aroma zoals hop.

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Moderne brouwsystemen

  De meest recente systemen en beste beschikbare technieken in de brouwerijsector.

 • Verdere verwerking van bier

  Het proces van bier na de gisting, met inbegrip van rijping en filtratie.

 • Processen voor het malen van granen voor dranken

  Het malen, met geavanceerde en conventionele vormen van nat en droog malen. De maalmethoden van granen voor dranken waarborgen een goede conservering van het kaf en een optimale maling van het endosperm, wat tal van voordelen biedt voor het brouwproces en de eindproducten.

 • Enzymatische verwerking

  Enzymatische processen die worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen en andere industriële biotechnologische processen.

 • Pureerproces

  Het pureerproces beheren en inzicht hebben in de invloed ervan op de kwaliteit en het karakter van het wort van de gefermenteerde einddrank.

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

 • Beginselen van gisting

  Begrip van de beginselen van gisting in gegiste dranken zoals wijn of bier.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

Vaardigheden

 • Normen voor productiefaciliteiten vaststellen

  Zorgen voor een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit van de voorzieningen, systemen en het gedrag van de werknemers. Ervoor zorgen dat de procedures en auditnormen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de machines en apparaten in de productie-installatie geschikt zijn voor hun taak.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Nieuwe concepten bedenken

  Met nieuwe concepten komen.

 • Dichtheid van vloeistoffen meten

  Het meten van de dichtheid van vloeistoffen, met inbegrip van oliën, met behulp van hygrometers of oscillerende buizen en dergelijke.

 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet

  Ervoor zorgen dat afgewerkte producten aan de specificaties van het bedrijf voldoen of overschrijden.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Tijd beheren bij voedselverwerkende handelingen

  Zorgen voor een correct beheer van tijd en middelen met behulp van de juiste planningsmethoden.

 • Pneumatische transportbanden bedienen

  Gebruiken van luchtbanden om producten of mengsels van containers naar opslagtanks over te brengen.

 • Procedures voor de productie van drank ontwikkelen

  De werkroutines, procedures en activiteiten schetsen die uitgevoerd moeten worden voor de productie van dranken om de productiedoelstellingen te bereiken.

 • Adviseren inzake bierproductie

  Het adviseren van bierbedrijven, kleine brouwerijen en managers in de bierindustrie om de kwaliteit van het product of het productieproces te verbeteren.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen

  Ontwikkeling van operationele standaardprocedures (SOP) in de voedselketen op basis van de productiefeedback. Het begrijpen van de huidige werkwijzen en het bepalen van de beste technieken. Nieuwe procedures ontwikkelen en bestaande procedures bijwerken.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren

  Laboratoriumactiviteiten in de fabriek beheren en gebruik maken van de gegevens om de kwaliteit van de vervaardigde producten te controleren.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Bierrecepten ontwikkelen

  Creatief zijn in het samenstellen, testen en produceren van nieuwe bierrecepten aan de hand van specificaties en bestaande recepten.

 • Op een georganiseerde manier werken

  Te allen tijde gefocust blijven op het voorliggende project. Organiseren, tijd beheren, plannen en deadlines halen.

 • Gisting controleren

  Begeleiden en controleren van de gisting. Controleren van de bezinking van het sap en de vergisting van de grondstoffen. De voortgang van het gistingsproces controleren of dit aan de specificaties voldoet. Meten, testen en interpreteren van het gistingsproces en de kwaliteitsgegevens volgens de specificaties.

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

Optionele kennis en vaardigheden

diensten op een flexibele manier uitvoeren beschikken over computervaardigheden voortdurende voorbereiding op audits waarborgen omgaan met chemicaliën voor schoonmaak voorraad van goederen in productie bijhouden begrotingscontrole uitvoeren moutprocessen milieubeheersystemen gebruiken proces van wijnproductie volgen omgaan met collega’s omgaan met managers zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie niches in de markt identificeren gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren roosteren volgen micro-organismen ontdekken met leveranciers over verbetering onderhandelen relaties met klanten onderhouden graankwaliteit voor het brouwproces beoordelen zorgen voor kostenefficiëntie in de voedselproductie productieprocessen analyseren voor verbetering vreemde talen gebruiken voor internationale handel levering van grondstoffen beheren zelfvertrouwen tonen statistische methoden bij procescontrole toepassen corrigerende acties beheren centrifugale afscheiders volgen bedreigingen voor ingrediënten nieuw personeel in dienst nemen distilleersterkte meten factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen alcoholische dranken in vaten rijpen met leveranciers over voorwaarden onderhandelen opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer

Source: Sisyphus ODB