Beroep buitenlands correspondent

Buitenlandse correspondenten onderzoeken en schrijven nieuwsberichten van internationaal belang voor kranten, tijdschriften, magazines, radio, televisie en andere media. Zij werken vanuit het buitenland.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

Vaardigheden

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Culturen bestuderen

  Studie en internalisering van een cultuur die niet uw eigen is om tradities, regels en werken te begrijpen.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback

  Werk bewerken en aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van collega’s en uitgevers.

 • Context bij nieuwsberichten geven

  Een substantiële context geven aan nationale of internationale nieuwsberichten om de zaken nader toe te lichten.

 • Nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren

  De politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in het toegewezen land observeren, relevante informatie verzamelen en rapporteren aan de betrokken instelling.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Tegen een deadline schrijven

  Strakke deadlines plannen en respecteren, vooral voor theater-, scherm- en radioprojecten.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Optionele kennis en vaardigheden

onderschriften schrijven geschreven inhoud aanbieden ict-softwarespecificaties vraaggesprekken documenteren presenteren tijdens live-uitzendingen zich aanpassen aan het type media krantenkoppen schrijven juistheid van informatie controleren eigen teksten promoten instructies van de regisseur ter plaatse volgen desktoppublishing uitspraaktechnieken persoonlijke financiën beheren desktoppublishingtechnieken toepassen literatuuradministratie beheren artikelen herschrijven online nieuwsinhoud creëren multimediasystemen aanpassen aan veranderende situaties telefonisch communiceren mediawet tekst proeflezen historisch onderzoek doen

Source: Sisyphus ODB