Beroep burgemeester

Burgemeesters zijn voorzitter van de vergaderingen van de gemeenteraad van hun rechtsgebied en fungeren als belangrijkste toezichthouder op het administratieve en operationele beleid van de lokale overheid. Zij vertegenwoordigen ook hun ambtsgebied in ceremoniële en officiële evenementen en promoten activiteiten en evenementen. Zij hebben samen met de raad de lokale of regionale wetgevende macht en houden toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Zij houden ook toezicht op het personeel en voeren administratieve taken uit.

Burgemeester: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken burgemeester

 • Afstemming organiseren tussen de verschillende instanties van de gemeente.
 • Zorgen dat de kwaliteit van het bestuur van de gemeente goed is.
 • Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, bijv. uitgeven van noodvordering.
 • Vertegenwoordiger van de gemeente naar de buitenwereld. 1. Informatie verschaffen aan de Raad en Raadscommissie opdat zij behoorlijk bestuur kunnen waarmaken. 2. Verantwoordelijkheid dragen voor één portefeuille (beleidsgebied). 3. Opdrachten geven aan gemeenteambtenaren. 4. Lezen van verslagen en rapporten op het gebied van zijn/haar beleidsgebied.
 • Instellen van onderzoeken naar zijn/haar beleidsgebied.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Kennis

 • Regeringsvertegenwoordiging

  De wettelijke en algemene vertegenwoordigingsmethoden en -procedures van de overheid tijdens rechtszaken of voor communicatiedoeleinden, en de specifieke aspecten van de overheidsinstanties die worden vertegenwoordigd, om een accurate vertegenwoordiging te waarborgen.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

Vaardigheden

 • Regeringsceremonies uitvoeren

  De rituele taken en plichten uitvoeren, overeenkomstig de tradities en regelgeving, als vertegenwoordiger van de regering tijdens een officieel ceremonieel regeringsevenement.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Administratieve systemen beheren

  Ervoor zorgen dat administratieve systemen, processen en databanken efficiënt en goed beheerd zijn, en voor een goede basis zorgen om samen te werken met de functionaris/het personeel/de beroepsbeoefenaar.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Implementatie van overheidsbeleid beheren

  Beheren van de uitvoering van nieuw overheidsbeleid of wijzigingen in bestaand beleid op nationaal of regionaal niveau en van het personeel dat betrokken is bij de uitvoeringsprocedure.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

debatteren wetgevingsvoorstellen voorleggen wetgevingsprocedures overheidsfinanciën begrotingsbeginselen beginselen van projectbeheer politieke partijen advies geven over wetgevingsbesluiten advies geven over overheidsfinanciën leiding geven aan personeel projectbeheer uitvoeren politieke wetenschappen aanhangers motiveren wetgevingsvoorstellen voorbereiden publieke presentaties geven conflictbeheersing toepassen publiekrecht politieke onderhandelingen uitvoeren constitutioneel recht behoeften van een gemeenschap analyseren

Source: Sisyphus ODB