Beroep business coach

Business coaches begeleiden werknemers van een bedrijf of andere instelling om hun persoonlijke effectiviteit te verbeteren, hun werktevredenheid te verhogen en hun loopbaanontwikkeling positief te beïnvloeden in de bedrijfsomgeving. Zij doen dit door de gecoachte persoon op eigen kracht naar een oplossing voor zijn uitdagingen te leiden. Business coaches richten zich op het aanpakken van specifieke taken of het bereiken van specifieke doelen, in tegenstelling tot algemene ontwikkeling.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Op een georganiseerde manier werken

  Te allen tijde gefocust blijven op het voorliggende project. Organiseren, tijd beheren, plannen en deadlines halen.

 • Medewerkers begeleiden

  De prestaties van de werknemers beheren en verbeteren door personen of groepen te coachen hoe de specifieke methoden, vaardigheden of vaardigheden kunnen worden geoptimaliseerd door middel van aangepaste coachingmanieren en -methoden. Nieuw personeel opleiden en hen helpen bij het leren van nieuwe bedrijfssystemen.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • In het openbaar spreken

  Een groep van luisteraars op gestructureerde, weloverwogen manier behandelen om deze te informeren, te beïnvloeden of te overtuigen.

 • Voortgang van cliënten beoordelen

  De resultaten van de cliënten bijhouden door verslag uit te brengen over hun voortgang. Controleren of de doelstellingen worden bereikt en of er hindernissen of tegenslagen overwonnen werden. Zo niet, met cliënten overleggen over hun kwesties en het aanbieden van nieuwe benaderingen.

 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiëntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

 • Projecten organiseren om aan onderwijsbehoeften te voldoen

  Lacunes in het onderwijs dichten door projecten en activiteiten te organiseren die mensen helpen om zich emotioneel, sociaal of emotioneel te ontwikkelen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

werknemers motiveren principes van spreken in het openbaar aanleren interculturele communicatiemethoden onderwijzen zakelijke kennis leerproblemen digitale geletterdheid onderwijzen principes van teamwerk beginselen van leiderschap vooruitgang naar streefdoelen analyseren communicatie planning uitvoeren behoeften van cliënten identificeren

Source: Sisyphus ODB