Beroep businessconsultant

Businessconsultants analyseren de positie, structuur en processen van bedrijven en bieden diensten of advies aan om deze te verbeteren. Zij onderzoeken en identificeren bedrijfsprocessen zoals financiƫle inefficiƫnties of personeelsbeheer en stellen strategische plannen op om deze moeilijkheden te overwinnen. Zij werken in externe adviesbureaus waar zij een objectief beeld geven van een bedrijf en/of de structuur en methodologische processen van een bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bedrijfsprocedures

  Processen die een organisatie toepast om de efficiƫntie te verbeteren, nieuwe doelstellingen te formuleren en doelen op een winstgevende en tijdige manier te bereiken.

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Raadplegingsmethoden

  Technieken die worden gebruikt ter bevordering van een duidelijke en open communicatie en het verstrekken van advies tussen individuen, gemeenschappen of de overheid, waaronder discussiegroepen of een-op-een-gesprekken.

Vaardigheden

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geĆÆnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren

  Een systematisch empirisch onderzoek van waarneembare verschijnselen uitvoeren door middel van statistische, mathematische of rekenkundige technieken.

 • Advies geven over financiĆ«le zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiƫntiemethoden.

 • Onopgemerkte organisatorische behoeften identificeren

  Gebruik maken van de verzamelde input en informatie van het interviewen van belanghebbenden en het analyseren van organisatorische documenten om gemiste behoeften en verbeteringen op te sporen die de ontwikkeling van de organisatie zouden ondersteunen. De behoeften van de organisatie in termen van personeel, uitrusting en verbetering van de activiteiten in kaart brengen.

 • Interne factoren van bedrijven analyseren

  Verschillende interne factoren onderzoeken en begrijpen die van invloed zijn op de werking van bedrijven, zoals de cultuur, de strategische basis, de producten, de prijzen en de beschikbare middelen.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Inspanningen coƶrdineren voor bedrijfsontwikkeling

  Synchronisatie van inspanningen, plannen, strategieƫn en acties die worden uitgevoerd op de afdelingen van ondernemingen met het oog op de groei van het bedrijf en de omzet. Bedrijfsontwikkeling bewaren als het eindresultaat van alle inspanningen van het bedrijf.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiƫntie en productiviteit.

 • Businessplannen analyseren

  Een analyse maken van de formele verklaringen van ondernemingen waarin hun bedrijfsdoelstellingen en de strategieƫn die zij hebben vastgesteld, worden uiteengezet om de haalbaarheid van het plan te beoordelen en het vermogen van de onderneming om aan externe vereisten te voldoen, zoals de terugbetaling van een lening of het rendement van investeringen te beoordelen.

 • Advies geven over personeelsbeheer

  Advies geven aan leidinggevend personeel in een organisatie over methoden om de betrekkingen met de werknemers te verbeteren, over betere methoden voor het aanwerven en opleiden van werknemers en voor het vergroten van de tevredenheid van werknemers.

 • De context van een organisatie analyseren

  De externe en interne omgeving van een organisatie bestuderen door de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen teneinde een basis te verschaffen voor bedrijfsstrategieƫn en verdere planning.

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren

  Verzamelen van relevante informatie door systematische methoden toe te passen, zoals interviews, focusgroepen, tekstanalyse, observaties en case studies.

 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen

  Analyseren van bedrijfsinformatie en raadpleging van bestuurders met het oog op de besluitvorming in een gevarieerde reeks van aspecten die van invloed zijn op de vooruitzichten, de productiviteit en de duurzame werking van een bedrijf. Afwegen van de opties en alternatieven voor een uitdaging en goede rationele beslissingen te nemen op basis van analyse en ervaring.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiƫle staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiƫle staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Zakelijke analyses uitvoeren

  De situatie van een zakelijke activiteit op zichzelf en in relatie tot het concurrerende bedrijfsdomein evalueren, onderzoek uitvoeren, gegevens in de context van de behoeften van de zakelijke activiteit plaatsen en gebieden voor opportuniteiten bepalen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren

  Gegevens bestuderen overeenkomstig de bedrijfsstrategieƫn en -doelstellingen en zowel de strategische plannen voor de korte als de lange termijn maken.

 • Advies geven over efficiĆ«ntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiƫntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

 • FinanciĆ«le prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiƫle staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiƫle aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

Optionele kennis en vaardigheden

organisatorisch beleid ondernemingsrecht business intelligence modellering van bedrijfsprocessen financiƫle jaarrekeningen strategieƫn voor toetreding tot de markt advies geven over systemen voor milieurisicobeheer vennootschapsrecht advies geven over risicobeheer personeelsbeleid bedrijfsstrategieconcepten berichten over analyseresultaten personen interviewen huidige praktijken proberen te innoveren klant raad geven over technische mogelijkheden advies geven over communicatiestrategieƫn organisatorische normen definiƫren kwaliteitsstandaarden

Source: Sisyphus ODB