Beroep calculator

calculator
Credits: Shutterstock.com

Bouwkundig Constructeurs zijn ingenieurs die berekeningen maken en conclusies trekken over bouwwerken, zoals op sterkte, stabiliteit en duurzaamheid, door experimenten uit te voeren op virtuele modellen. Ze testen ook productieprocessen.

Calculator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken calculator

 • Voert voorbereidend onderzoek uit, bijv. door bouwplaatsen te inspecteren.
 • Overlegt met cliënten en andere relevante contacten (zoals overheden, ingenieurs) om relevante informatie in te winnen.
 • Ontwerpt het skelet/de draagstructuur van gebouwen.
 • Ontwikkelt bouwplannen conform relevante gebouwencodes en voorschriften.
 • Geeft advies aan cliënten en andere betrokken partijen, bijv. over materialen en werkprocedures.
 • Maakt ontwerpen, schaaltekeningen etc., bijv. met behulp van computer-aided design (CAD) apparatuur.
 • Beschrijft specificaties en standaarden voor bouwmaterialen.
 • Evalueert en implementeert werkplannen en tekeningen van derde partijen.
 • Onderhandelt met aannemers bijv. over de kosten en de werkplanning.
 • Coördineert en beheert de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten.
 • Controleert en houdt toezicht op alle fasen van het constructieproces.
 • Inspecteert projectlocaties om het werk te coördineren, de voortgang te bewaken en om conformiteit aan de ontwerpspecificaties en voorschriften te waarborgen.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Elektrotechnisch ingenieur
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur Installatietechniek
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog
 • Wachtwerktuigbouwkundig technicus

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Simulaties uitvoeren

  Simulaties en audits uitvoeren om de bruikbaarheid van nieuw geïmplementeerde opstellingen te beoordelen; fouten voor verbetering opsporen.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Virtueel model van een product maken

  Maak een wiskundig of driedimensionaal gecomputeriseerd grafisch model van het product door gebruik te maken van een CAE-systeem of een rekenmachine.

 • Duurzaamheid van materialen controleren

  Meet en controleer de indeling en de verschillende niveaus van duurzaamheid van specifieke materialen.

 • Materiaalsterkte controleren

  Meten en controleren van de indeling en de verschillende sterkten van specifieke materialen.

 • Stabiliteit van materialen controleren

  De indeling en verschillende niveaus van stabiliteit van specifieke materialen meten en controleren.

 • Numerieke berekeningen maken

  Werken met getallen en complexe berekeningen uitvoeren. Inzicht in de basisprincipes van wiskunde is cruciaal.

Optionele kennis en vaardigheden

technische rapporten schrijven analytisch denken productieprocessen productcontrole beheren testgegevens analyseren technische projecten beheren kwaliteitsstandaarden materiaalkunde laboratoriumproeven uitvoeren testprocedures ontwikkelen projectbeheer niet-destructief onderzoek niet-destructieve testapparatuur gebruiken communicatie cad-software gebruiken cad-software

Source: Sisyphus ODB