Beroep campagneleider

Campagneleiders beheren de campagne van een politieke kandidaat en houden toezicht op het verloop van verkiezingen om de nauwkeurigheid te waarborgen. Zij ontwikkelen strategieën om kandidaten te ondersteunen en het publiek ervan te overtuigen te stemmen op de kandidaat die zij vertegenwoordigen. Zij onderzoeken met welk imago en welke ideeën de kandidaat de meeste stemmen kan binnenhalen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kieswet

  De voorschriften inzake de verkiezingsprocedures, zoals de stemregels, de campagneregels, de procedures die de kandidaten moeten volgen, de wijze waarop de stemmen worden geteld en andere verkiezingsprocedures.

 • Politieke campagnevoering

  Procedures voor het voeren van een succesvolle politieke campagne, waaronder de specifieke onderzoeksmethoden, de publiciteitsinstrumenten, de contacten met het publiek en andere strategische aspecten van het organiseren en voeren van politieke campagnes.

Vaardigheden

 • Advies geven over public relations

  Bedrijven of overheidsorganisaties advies verstrekken over public relations management en strategieën om te zorgen voor een efficiënte communicatie met doelgroepen en om de informatie goed over te brengen.

 • Toezicht houden op politieke campagnes

  Toezicht houden op de methoden die worden toegepast bij het voeren van een politieke campagne om ervoor te zorgen dat alle voorschriften worden nageleefd, zoals de voorschriften met betrekking tot campagnefinanciering, promotiemethoden en andere campagneprocedures.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Verkiezingsprocedures analyseren

  De procedures tijdens verkiezingen en campagnes analyseren om het stemgedrag van het publiek te volgen, manieren te vinden om de verkiezingscampagne voor politici te verbeteren en de verkiezingsresultaten te voorspellen.

 • Contacten onderhouden met politici

  Contacten onderhouden met ambtenaren die een belangrijke politieke en wetgevende rol vervullen in regeringen om te zorgen voor productieve communicatie en het opbouwen van betrekkingen.

 • Toezicht houden op verkiezingen

  Toezicht houden op procedures op de dag van de verkiezingen om ervoor te zorgen dat de stemprocedure en het telproces volgens de voorschriften verlopen.

 • Politici advies geven over verkiezingsprocedures

  Het adviseren van politici voor en tijdens de verkiezingen over campagneprocedures en de publieke presentatie van de politicus en actieplannen die de verkiezingen positief kunnen beïnvloeden.

 • Met de pers communiceren

  Professioneel communiceren en een positief beeld schetsen en tegelijkertijd met de media of potentiële sponsors uit te wisselen.

Optionele kennis en vaardigheden

een professioneel netwerk ontwikkelen fondsenwerving beheren stemgedrag beïnvloeden mediastrategie ontwikkelen politieke campagnes voeren zorgen voor publiciteit voor evenementen vergaderingen regelen campagneschema's opstellen evenementen organiseren presentatiemateriaal voorbereiden relaties met overheidsinstellingen onderhouden reclametechnieken promotiemiddelen ontwikkelen advies geven over imago politieke wetenschappen samenwerkingsrelaties aangaan reclamecampagnes coördineren openbare onderzoeken uitvoeren

Source: Sisyphus ODB