Beroep campagnevoerder

Campagnevoerders bevorderen of belemmeren sociale, politieke, economische of ecologische veranderingen met behulp van verschillende tactieken, zoals overtuigend onderzoek, mediadruk of publiekscampagnes.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Relaties met aanhangers onderhouden

  Coördineren en onderhouden van de betrekkingen met de netwerken van de supporters.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Anderen begeleiden

  Leiden, ondersteunen, trainen en motiveren van een groep mensen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Campagneacties ontwerpen

  Mondelinge of schriftelijke acties tot stand brengen om een bepaald doel bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

in het openbaar spreken beheer van sociale media publieke presentaties geven aanhangers motiveren werken als team in een internationale omgeving werken intercultureel bewustzijn tonen actief luisteren samenwerkingsrelaties aangaan vertrouwelijkheid in acht nemen projectbeheer uitvoeren evenementen plannen

Source: Sisyphus ODB